Ny handbok i att förebygga och hantera påverkansförsök


Otillåten påverkan är ytterst en demokratifråga. Om medborgarna får bilden av att tjänstemän kan köpas eller påverkas av hot, riskerar viktiga samhällsfunktioner att undergrävas. Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar nu en handbok i hur organisationer kan arbeta med att förebygga och hantera påverkansförsök.

Johanna Skinnari. Foto: L. van der Meijs

– I handboken presenterar vi konkreta åtgärder för hur organisationer kan förebygga påverkan, hantera de påverkansförsök som ändå inträffar och rusta tjänstemännen för att stå emot dessa, säger Johanna Skinnari, projektledare, Brå.

Handboken bygger på resultaten från rapporten Otillåten påverkan mot myndighetspersoner och består av två delar. Den första berör åtgärder på strategisk nivå och riktar sig framför allt till högre ledning, närmaste chef, personal- och säkerhetsfunktioner. Den andra delen handlar om den operativa nivån och är skriven för drabbade tjänstemän såväl som chefer, personal- och säkerhetsfunktioner. Denna del utgår från några vanliga former av trakasserier, hot, skadegörelse, våld och korruptionsförsök.

– Ett framgångsrikt arbete mot otillåten påverkan behöver inkludera alla delar av en organisation. Vi vill med handboken sprida kunskap om olika metoder som kan användas inom organisationer i arbetet för en god arbetsmiljö med tanke på denna typ av händelser, säger Johanna Skinnari.

Ladda ner eller beställ:

Snacka om brott

Hör projektledaren berätta om rapporten i Brås poddsändning.

Publikationer