Den moderna brottsligheten bedrivs i ett aktiebolag

Illustration av ett kontor där vissa av de som arbetar vid skrivborden är maskerade


Kontroll över ett företag är ofta en grundförutsättning för att bedriva organiserad brottslighet – och inte minst för att dölja brottslig verksamhet. En ny rapport från Brå beskriver hur organiserad brottslighet infiltrerar företag för att begå brott.

Lars Korsell. Foto: L. van der Meijs

Ett företag kan utgöra en front för entreprenadarbeten vid svartarbete. För att föra in illegal alkohol och tobak i landet krävs ett företag för att få till¬stånd från Skatteverket. Likaså är ett logistikföretag med ett ständigt flöde av varor och gods en förutsättning för att framgångsrikt smuggla narkotika, dopningspreparat och människor. Men företag används inte bara för att begå brotten – de döljer också spåren efter gärningspersonerna.

– Vanligast är att man infiltrerar aktiebolag. Bulvaner används ofta för att dölja den verklige huvudmannen. På så sätt undviker gärningspersonerna ansvar, straff och betalningskrav, säger Lars Korsell, forsknings-och utredningsråd på Brå.

Han är en av författarna till rapporten Kriminell infiltration av företag som fokuserar på hur organiserad brottslighet utnyttjar företag för brott genom infiltration, och framför allt hur det kan motverkas. I dag presenterar han rapporten på ett seminarium vid Stockholms Handelskammare.

Fem sätt att infiltrera ett företag

  1. Förvärva ett befintligt verksamt företag.
  2. Registrera ett nytt företag eller köpa ett redan registrerat bolag från ”hyllan” (lagerbolag).
  3. Ta över kontrollen av ett företag genom utpressning och liknande metoder.
  4. Kapa ett företag genom manipulation av uppgifter till bolags­registret.
  5. Rekrytera en insider i ett företag.

Kan upptäckas i tidigt stadium

Rapporten understryker vikten av att öka kunskapen om infiltration, hur den går till och vilken brottslighet som infiltrationen leder till.  Den kunskapen riktar sig givetvis till näringslivet, men också en rad myndigheter som på ett tidigt stadium har möjlighet att upptäcka infiltration – särskilt vid förvärv och nyregistrering av bolag. För även om ett företag skapar möjligheter att begå brott så innebär det även en risk. När organiserad brottslighet infiltrerar företag möter den betydligt fler kontrollsystem och myndigheter jämfört med när den som kriminell verksamhet håller sig utanför alla legala sektorer.

– Genom att motverka själva infiltrationsprocessen och dess motiv förebygger vi också den brottslighet som följer i dess spår. Det är ett nytt perspektiv i Sverige, säger Lars Korsell.