Slutlig brottsstatistik 2022

Nu publiceras den slutliga statistiken för 2022 över anmälda brott, handlagda brott samt konstaterade fall av dödligt våld. Här hittar du ett urval av statistiken.

116 fall av dödligt våld under 2022

Dödligt våld med användning av skjutvapen, ökade under 2022 jämfört med 2021. Samtidigt minskade övrigt dödligt våld, och då särskilt dödligt våld i en parrelation. Bland polisregionerna har Syd haft den största ökningen under 2022 jämfört med året innan. Det visar ny statistik från Brå över konstaterade fall av dödligt våld 2022.

Minskning av anmälda brott

Under 2022 anmäldes cirka 1,45 miljoner brott, vilket var en minskning med 33 087 brott (-2 %), jämfört med året innan. Det är inga större förändringar av den slutliga statistiken över anmälda brott 2022 som publiceras idag, jämfört med den preliminära statistiken som publicerades 20 januari 2023.

Karta: Anmälda brott i kommunerna

Ingen kommun vald

Välj region
 • Hela Sverige
 • Polis­region Nord
 • Polis­region Bergslagen
 • Polis­region Mitt
 • Polis­region Väst
 • Polis­region Öst
 • Polis­region Syd
 • Polis­region Stockholm
Policeregions of Sweden 2020-11-27 Martin Ahlqvist cc-by-sa-2.5 image/svg+xml
Kommundata, sorterat på ,
.k1783 {fill: #add2d4 !important;}.k1435 {fill: #add2d4 !important;}.k0331 {fill: #add2d4 !important;}.k0862 {fill: #add2d4 !important;}.k1419 {fill: #add2d4 !important;}.k1498 {fill: #add2d4 !important;}.k1492 {fill: #add2d4 !important;}.k2023 {fill: #add2d4 !important;}.k1862 {fill: #add2d4 !important;}.k1421 {fill: #add2d4 !important;}.k1272 {fill: #add2d4 !important;}.k2281 {fill: #a3cccf !important;}.k0461 {fill: #abd1d3 !important;}.k2480 {fill: #a3cccf !important;}.k1465 {fill: #abd1d3 !important;}.k2321 {fill: #abd1d3 !important;}.k2583 {fill: #abd1d3 !important;}.k0184 {fill: #a3cccf !important;}.k1782 {fill: #abd1d3 !important;}.k0861 {fill: #abd1d3 !important;}.k1278 {fill: #abd1d3 !important;}.k1257 {fill: #abd1d3 !important;}.k0763 {fill: #abd1d3 !important;}.k1430 {fill: #abd1d3 !important;}.k1315 {fill: #abd1d3 !important;}.k1486 {fill: #abd1d3 !important;}.k0136 {fill: #a3cccf !important;}.k0481 {fill: #abd1d3 !important;}.k1982 {fill: #abd1d3 !important;}.k2180 {fill: #a3cccf !important;}.k0665 {fill: #abd1d3 !important;}.k1984 {fill: #abd1d3 !important;}.k1270 {fill: #abd1d3 !important;}.k1490 {fill: #a3cccf !important;}.k1281 {fill: #a3cccf !important;}.k1484 {fill: #abd1d3 !important;}.k0884 {fill: #abd1d3 !important;}.k0127 {fill: #a1cbce !important;}.k1273 {fill: #abd1d3 !important;}.k0680 {fill: #a1cbce !important;}.k0512 {fill: #add2d4 !important;}.k0126 {fill: #a1cbce !important;}.k0330 {fill: #abd1d3 !important;}.k2262 {fill: #abd1d3 !important;}.k1264 {fill: #abd1d3 !important;}.k1462 {fill: #abd1d3 !important;}.k1380 {fill: #a1cbce !important;}.k2481 {fill: #abd1d3 !important;}.k1471 {fill: #abd1d3 !important;}.k1060 {fill: #abd1d3 !important;}.k1463 {fill: #abd1d3 !important;}.k1291 {fill: #abd1d3 !important;}.k1961 {fill: #abd1d3 !important;}.k2161 {fill: #abd1d3 !important;}.k2083 {fill: #abd1d3 !important;}.k2422 {fill: #add2d4 !important;}.k0128 {fill: #abd1d3 !important;}.k2514 {fill: #abd1d3 !important;}.k1256 {fill: #abd1d3 !important;}.k0181 {fill: #9fcacd !important;}.k2523 {fill: #abd1d3 !important;}.k1214 {fill: #abd1d3 !important;}.k2062 {fill: #abd1d3 !important;}.k0488 {fill: #abd1d3 !important;}.k0860 {fill: #abd1d3 !important;}.k1785 {fill: #abd1d3 !important;}.k1267 {fill: #abd1d3 !important;}.k1266 {fill: #abd1d3 !important;}.k0382 {fill: #abd1d3 !important;}.k2403 {fill: #add2d4 !important;}.k0765 {fill: #abd1d3 !important;}.k0580 {fill: #9fcacd !important;}.k0764 {fill: #abd1d3 !important;}.k0484 {fill: #9fcacd !important;}.k1263 {fill: #abd1d3 !important;}.k1861 {fill: #abd1d3 !important;}.k2584 {fill: #abd1d3 !important;}.k1262 {fill: #abd1d3 !important;}.k0360 {fill: #abd1d3 !important;}.k1470 {fill: #abd1d3 !important;}.k2418 {fill: #add2d4 !important;}.k0482 {fill: #abd1d3 !important;}.k1265 {fill: #abd1d3 !important;}.k0687 {fill: #abd1d3 !important;}.k1083 {fill: #abd1d3 !important;}.k1284 {fill: #abd1d3 !important;}.k1277 {fill: #abd1d3 !important;}.k1260 {fill: #abd1d3 !important;}.k1230 {fill: #abd1d3 !important;}.k0581 {fill: #9cc8cb !important;}.k0562 {fill: #abd1d3 !important;}.k0180 {fill: #00727a !important;}.k1491 {fill: #abd1d3 !important;}.k0686 {fill: #abd1d3 !important;}.k2282 {fill: #abd1d3 !important;}.k0125 {fill: #abd1d3 !important;}.k1980 {fill: #9cc8cb !important;}.k2283 {fill: #abd1d3 !important;}.k2084 {fill: #abd1d3 !important;}.k2513 {fill: #add2d4 !important;}.k0882 {fill: #abd1d3 !important;}.k1495 {fill: #abd1d3 !important;}.k1233 {fill: #abd1d3 !important;}.k0685 {fill: #abd1d3 !important;}.k0305 {fill: #abd1d3 !important;}.k2425 {fill: #add2d4 !important;}.k2417 {fill: #add2d4 !important;}.k1885 {fill: #abd1d3 !important;}.k2085 {fill: #abd1d3 !important;}.k0881 {fill: #abd1d3 !important;}.k1283 {fill: #9ac7ca !important;}.k1880 {fill: #98c6c9 !important;}.k1276 {fill: #abd1d3 !important;}.k1784 {fill: #abd1d3 !important;}.k0662 {fill: #abd1d3 !important;}.k1762 {fill: #add2d4 !important;}.k0380 {fill: #98c6c9 !important;}.k1381 {fill: #abd1d3 !important;}.k1440 {fill: #abd1d3 !important;}.k2182 {fill: #abd1d3 !important;}.k2582 {fill: #abd1d3 !important;}.k1231 {fill: #abd1d3 !important;}.k1415 {fill: #abd1d3 !important;}.k2183 {fill: #abd1d3 !important;}.k1261 {fill: #abd1d3 !important;}.k0586 {fill: #abd1d3 !important;}.k1781 {fill: #abd1d3 !important;}.k0767 {fill: #abd1d3 !important;}.k0781 {fill: #abd1d3 !important;}.k1881 {fill: #abd1d3 !important;}.k1983 {fill: #abd1d3 !important;}.k1081 {fill: #abd1d3 !important;}.k1760 {fill: #add2d4 !important;}.k1286 {fill: #abd1d3 !important;}.k2506 {fill: #add2d4 !important;}.k1981 {fill: #abd1d3 !important;}.k1082 {fill: #abd1d3 !important;}.k1493 {fill: #abd1d3 !important;}.k0682 {fill: #aad0d2 !important;}.k1441 {fill: #aad0d2 !important;}.k2280 {fill: #aad0d2 !important;}.k2184 {fill: #aad0d2 !important;}.k1883 {fill: #aad0d2 !important;}.k1438 {fill: #add2d4 !important;}.k2581 {fill: #aad0d2 !important;}.k0560 {fill: #add2d4 !important;}.k1499 {fill: #aad0d2 !important;}.k2463 {fill: #add2d4 !important;}.k0883 {fill: #aad0d2 !important;}.k2303 {fill: #add2d4 !important;}.k0683 {fill: #aad0d2 !important;}.k0115 {fill: #aad0d2 !important;}.k0117 {fill: #aad0d2 !important;}.k0186 {fill: #aad0d2 !important;}.k2401 {fill: #add2d4 !important;}.k2521 {fill: #add2d4 !important;}.k1445 {fill: #add2d4 !important;}.k2518 {fill: #add2d4 !important;}.k1292 {fill: #aad0d2 !important;}.k2181 {fill: #aad0d2 !important;}.k1494 {fill: #aad0d2 !important;}.k1489 {fill: #aad0d2 !important;}.k2460 {fill: #add2d4 !important;}.k1444 {fill: #add2d4 !important;}.k0120 {fill: #aad0d2 !important;}.k1401 {fill: #aad0d2 !important;}.k2101 {fill: #add2d4 !important;}.k0139 {fill: #aad0d2 !important;}.k2510 {fill: #add2d4 !important;}.k2505 {fill: #add2d4 !important;}.k0486 {fill: #aad0d2 !important;}.k0192 {fill: #aad0d2 !important;}.k1285 {fill: #aad0d2 !important;}.k1487 {fill: #aad0d2 !important;}.k1287 {fill: #aad0d2 !important;}.k1402 {fill: #aad0d2 !important;}.k1482 {fill: #aad0d2 !important;}.k0604 {fill: #add2d4 !important;}.k0162 {fill: #aad0d2 !important;}.k2021 {fill: #add2d4 !important;}.k2404 {fill: #add2d4 !important;}.k0483 {fill: #aad0d2 !important;}.k0509 {fill: #add2d4 !important;}.k2305 {fill: #add2d4 !important;}.k0563 {fill: #add2d4 !important;}.k1447 {fill: #add2d4 !important;}.k2284 {fill: #aad0d2 !important;}.k2080 {fill: #aad0d2 !important;}.k2026 {fill: #add2d4 !important;}.k0138 {fill: #aad0d2 !important;}.k2421 {fill: #add2d4 !important;}.k0643 {fill: #add2d4 !important;}.k0187 {fill: #add2d4 !important;}.k1864 {fill: #add2d4 !important;}.k0834 {fill: #add2d4 !important;}.k1439 {fill: #add2d4 !important;}.k1446 {fill: #add2d4 !important;}.k1382 {fill: #aad0d2 !important;}.k1904 {fill: #add2d4 !important;}.k0583 {fill: #a8cfd1 !important;}.k0160 {fill: #a8cfd1 !important;}.k1383 {fill: #a8cfd1 !important;}.k1765 {fill: #add2d4 !important;}.k0381 {fill: #a8cfd1 !important;}.k0513 {fill: #add2d4 !important;}.k1960 {fill: #add2d4 !important;}.k1280 {fill: #7db7bb !important;}.k2560 {fill: #add2d4 !important;}.k0114 {fill: #a8cfd1 !important;}.k2409 {fill: #add2d4 !important;}.k2326 {fill: #add2d4 !important;}.k2034 {fill: #add2d4 !important;}.k0584 {fill: #add2d4 !important;}.k1080 {fill: #a8cfd1 !important;}.k1763 {fill: #add2d4 !important;}.k1384 {fill: #a8cfd1 !important;}.k1293 {fill: #a8cfd1 !important;}.k2121 {fill: #add2d4 !important;}.k1282 {fill: #a8cfd1 !important;}.k0642 {fill: #add2d4 !important;}.k1814 {fill: #add2d4 !important;}.k0980 {fill: #a8cfd1 !important;}.k1496 {fill: #a8cfd1 !important;}.k1962 {fill: #add2d4 !important;}.k1884 {fill: #add2d4 !important;}.k1485 {fill: #a8cfd1 !important;}.k2081 {fill: #a8cfd1 !important;}.k2462 {fill: #add2d4 !important;}.k0183 {fill: #a8cfd1 !important;}.k1863 {fill: #add2d4 !important;}.k1481 {fill: #a8cfd1 !important;}.k0821 {fill: #add2d4 !important;}.k1860 {fill: #add2d4 !important;}.k1443 {fill: #add2d4 !important;}.k2482 {fill: #a8cfd1 !important;}.k1761 {fill: #add2d4 !important;}.k0760 {fill: #add2d4 !important;}.k1407 {fill: #add2d4 !important;}.k2082 {fill: #add2d4 !important;}.k0561 {fill: #add2d4 !important;}.k0617 {fill: #add2d4 !important;}.k1497 {fill: #add2d4 !important;}.k2260 {fill: #add2d4 !important;}.k1488 {fill: #a6ced0 !important;}.k1460 {fill: #add2d4 !important;}.k1427 {fill: #add2d4 !important;}.k2061 {fill: #add2d4 !important;}.k2031 {fill: #add2d4 !important;}.k2039 {fill: #add2d4 !important;}.k2132 {fill: #add2d4 !important;}.k0480 {fill: #a6ced0 !important;}.k0191 {fill: #a6ced0 !important;}.k1764 {fill: #add2d4 !important;}.k0188 {fill: #a6ced0 !important;}.k2380 {fill: #a6ced0 !important;}.k1715 {fill: #add2d4 !important;}.k1466 {fill: #add2d4 !important;}.k0163 {fill: #a6ced0 !important;}.k2313 {fill: #add2d4 !important;}.k1730 {fill: #add2d4 !important;}.k1907 {fill: #add2d4 !important;}.k2361 {fill: #add2d4 !important;}.k1452 {fill: #add2d4 !important;}.k0140 {fill: #add2d4 !important;}.k2309 {fill: #add2d4 !important;}.k0684 {fill: #add2d4 !important;}.k2104 {fill: #add2d4 !important;}.k0761 {fill: #add2d4 !important;}.k0319 {fill: #add2d4 !important;}.k1766 {fill: #add2d4 !important;}.k1473 {fill: #add2d4 !important;}.k1442 {fill: #add2d4 !important;}.k1461 {fill: #add2d4 !important;}.k2580 {fill: #a4cdcf !important;}.k2029 {fill: #add2d4 !important;}.k0780 {fill: #a4cdcf !important;}.k0582 {fill: #add2d4 !important;}.k1780 {fill: #a4cdcf !important;}.k0428 {fill: #add2d4 !important;}.k0182 {fill: #a4cdcf !important;}.k0880 {fill: #a4cdcf !important;}.k1737 {fill: #add2d4 !important;}.k1882 {fill: #add2d4 !important;}.k1480 {fill: #58a3a8 !important;}.k0885 {fill: #add2d4 !important;}.k1275 {fill: #add2d4 !important;}.k0840 {fill: #add2d4 !important;}.k1290 {fill: #a4cdcf !important;}.k0123 {fill: #a4cdcf !important;}.k1472 {fill: #add2d4 !important;}
.k1783 {fill: #77b4b8 !important;}.k1435 {fill: #80b9bd !important;}.k0331 {fill: #89bec1 !important;}.k0862 {fill: #5fa7ab !important;}.k1419 {fill: #91c3c6 !important;}.k1498 {fill: #7eb8bc !important;}.k1492 {fill: #79b5b9 !important;}.k2023 {fill: #68acb0 !important;}.k1862 {fill: #5da6ab !important;}.k1421 {fill: #89bec1 !important;}.k1272 {fill: #77b4b8 !important;}.k2281 {fill: #5da6ab !important;}.k0461 {fill: #6daeb3 !important;}.k2480 {fill: #79b5b9 !important;}.k1465 {fill: #63a9ad !important;}.k2321 {fill: #70b0b4 !important;}.k2583 {fill: #509ea3 !important;}.k0184 {fill: #42969c !important;}.k1782 {fill: #5ca5aa !important;}.k0861 {fill: #76b3b7 !important;}.k1278 {fill: #83bbbe !important;}.k1257 {fill: #5aa4a9 !important;}.k0763 {fill: #6daeb3 !important;}.k1430 {fill: #5ca5aa !important;}.k1315 {fill: #5ca5aa !important;}.k1486 {fill: #74b2b6 !important;}.k0136 {fill: #509ea3 !important;}.k0481 {fill: #6aadb1 !important;}.k1982 {fill: #72b1b5 !important;}.k2180 {fill: #57a2a7 !important;}.k0665 {fill: #7bb6ba !important;}.k1984 {fill: #76b3b7 !important;}.k1270 {fill: #72b1b5 !important;}.k1490 {fill: #5fa7ab !important;}.k1281 {fill: #6aadb1 !important;}.k1484 {fill: #74b2b6 !important;}.k0884 {fill: #7bb6ba !important;}.k0127 {fill: #42969c !important;}.k1273 {fill: #6aadb1 !important;}.k0680 {fill: #70b0b4 !important;}.k0512 {fill: #add2d4 !important;}.k0126 {fill: #57a2a7 !important;}.k0330 {fill: #8cc0c3 !important;}.k2262 {fill: #83bbbe !important;}.k1264 {fill: #7db7bb !important;}.k1462 {fill: #6fafb4 !important;}.k1380 {fill: #499aa0 !important;}.k2481 {fill: #5ca5aa !important;}.k1471 {fill: #64aaae !important;}.k1060 {fill: #63a9ad !important;}.k1463 {fill: #40969b !important;}.k1291 {fill: #83bbbe !important;}.k1961 {fill: #77b4b8 !important;}.k2161 {fill: #82babd !important;}.k2083 {fill: #6fafb4 !important;}.k2422 {fill: #95c5c7 !important;}.k0128 {fill: #79b5b9 !important;}.k2514 {fill: #6fafb4 !important;}.k1256 {fill: #68acb0 !important;}.k0181 {fill: #369096 !important;}.k2523 {fill: #77b4b8 !important;}.k1214 {fill: #64aaae !important;}.k2062 {fill: #85bcbf !important;}.k0488 {fill: #64aaae !important;}.k0860 {fill: #5ca5aa !important;}.k1785 {fill: #66abaf !important;}.k1267 {fill: #70b0b4 !important;}.k1266 {fill: #66abaf !important;}.k0382 {fill: #87bdc0 !important;}.k2403 {fill: #8cc0c3 !important;}.k0765 {fill: #74b2b6 !important;}.k0580 {fill: #6aadb1 !important;}.k0764 {fill: #7db7bb !important;}.k0484 {fill: #2f8c92 !important;}.k1263 {fill: #87bdc0 !important;}.k1861 {fill: #63a9ad !important;}.k2584 {fill: #82babd !important;}.k1262 {fill: #87bdc0 !important;}.k0360 {fill: #7bb6ba !important;}.k1470 {fill: #5ca5aa !important;}.k2418 {fill: #93c4c6 !important;}.k0482 {fill: #5aa4a9 !important;}.k1265 {fill: #6fafb4 !important;}.k0687 {fill: #6aadb1 !important;}.k1083 {fill: #61a8ac !important;}.k1284 {fill: #8abfc2 !important;}.k1277 {fill: #57a2a7 !important;}.k1260 {fill: #53a0a5 !important;}.k1230 {fill: #85bcbf !important;}.k0581 {fill: #45989e !important;}.k0562 {fill: #76b3b7 !important;}.k0180 {fill: #00727a !important;}.k1491 {fill: #80b9bd !important;}.k0686 {fill: #5da6ab !important;}.k2282 {fill: #5ca5aa !important;}.k0125 {fill: #89bec1 !important;}.k1980 {fill: #499aa0 !important;}.k2283 {fill: #5da6ab !important;}.k2084 {fill: #72b1b5 !important;}.k2513 {fill: #8ec1c4 !important;}.k0882 {fill: #80b9bd !important;}.k1495 {fill: #5aa4a9 !important;}.k1233 {fill: #98c6c9 !important;}.k0685 {fill: #82babd !important;}.k0305 {fill: #6fafb4 !important;}.k2425 {fill: #76b3b7 !important;}.k2417 {fill: #9ac7ca !important;}.k1885 {fill: #70b0b4 !important;}.k2085 {fill: #7bb6ba !important;}.k0881 {fill: #5fa7ab !important;}.k1283 {fill: #348f95 !important;}.k1880 {fill: #3b9399 !important;}.k1276 {fill: #4c9ca2 !important;}.k1784 {fill: #76b3b7 !important;}.k0662 {fill: #80b9bd !important;}.k1762 {fill: #90c2c5 !important;}.k0380 {fill: #68acb0 !important;}.k1381 {fill: #70b0b4 !important;}.k1440 {fill: #82babd !important;}.k2182 {fill: #66abaf !important;}.k2582 {fill: #70b0b4 !important;}.k1231 {fill: #45989e !important;}.k1415 {fill: #6fafb4 !important;}.k2183 {fill: #6aadb1 !important;}.k1261 {fill: #7db7bb !important;}.k0586 {fill: #6fafb4 !important;}.k1781 {fill: #5aa4a9 !important;}.k0767 {fill: #80b9bd !important;}.k0781 {fill: #6baeb2 !important;}.k1881 {fill: #4e9da2 !important;}.k1983 {fill: #61a8ac !important;}.k1081 {fill: #6baeb2 !important;}.k1760 {fill: #87bdc0 !important;}.k1286 {fill: #74b2b6 !important;}.k2506 {fill: #61a8ac !important;}.k1981 {fill: #4e9da2 !important;}.k1082 {fill: #70b0b4 !important;}.k1493 {fill: #519fa4 !important;}.k0682 {fill: #6baeb2 !important;}.k1441 {fill: #87bdc0 !important;}.k2280 {fill: #4c9ca2 !important;}.k2184 {fill: #79b5b9 !important;}.k1883 {fill: #61a8ac !important;}.k1438 {fill: #89bec1 !important;}.k2581 {fill: #80b9bd !important;}.k0560 {fill: #93c4c6 !important;}.k1499 {fill: #68acb0 !important;}.k2463 {fill: #519fa4 !important;}.k0883 {fill: #70b0b4 !important;}.k2303 {fill: #8cc0c3 !important;}.k0683 {fill: #68acb0 !important;}.k0115 {fill: #66abaf !important;}.k0117 {fill: #85bcbf !important;}.k0186 {fill: #85bcbf !important;}.k2401 {fill: #9dc9cc !important;}.k2521 {fill: #93c4c6 !important;}.k1445 {fill: #90c2c5 !important;}.k2518 {fill: #76b3b7 !important;}.k1292 {fill: #79b5b9 !important;}.k2181 {fill: #6fafb4 !important;}.k1494 {fill: #70b0b4 !important;}.k1489 {fill: #72b1b5 !important;}.k2460 {fill: #a6ced0 !important;}.k1444 {fill: #8cc0c3 !important;}.k0120 {fill: #79b5b9 !important;}.k1401 {fill: #6aadb1 !important;}.k2101 {fill: #8cc0c3 !important;}.k0139 {fill: #4e9da2 !important;}.k2510 {fill: #7bb6ba !important;}.k2505 {fill: #8ec1c4 !important;}.k0486 {fill: #64aaae !important;}.k0192 {fill: #43979d !important;}.k1285 {fill: #57a2a7 !important;}.k1487 {fill: #68acb0 !important;}.k1287 {fill: #76b3b7 !important;}.k1402 {fill: #66abaf !important;}.k1482 {fill: #79b5b9 !important;}.k0604 {fill: #93c4c6 !important;}.k0162 {fill: #4c9ca2 !important;}.k2021 {fill: #90c2c5 !important;}.k2404 {fill: #80b9bd !important;}.k0483 {fill: #4e9da2 !important;}.k0509 {fill: #7db7bb !important;}.k2305 {fill: #87bdc0 !important;}.k0563 {fill: #95c5c7 !important;}.k1447 {fill: #77b4b8 !important;}.k2284 {fill: #7db7bb !important;}.k2080 {fill: #82babd !important;}.k2026 {fill: #a4cdcf !important;}.k0138 {fill: #6fafb4 !important;}.k2421 {fill: #7db7bb !important;}.k0643 {fill: #add2d4 !important;}.k0187 {fill: #a8cfd1 !important;}.k1864 {fill: #61a8ac !important;}.k0834 {fill: #8abfc2 !important;}.k1439 {fill: #83bbbe !important;}.k1446 {fill: #89bec1 !important;}.k1382 {fill: #64aaae !important;}.k1904 {fill: #5aa4a9 !important;}.k0583 {fill: #58a3a8 !important;}.k0160 {fill: #8abfc2 !important;}.k1383 {fill: #82babd !important;}.k1765 {fill: #9cc8cb !important;}.k0381 {fill: #5da6ab !important;}.k0513 {fill: #9cc8cb !important;}.k1960 {fill: #93c4c6 !important;}.k1280 {fill: #2d8b91 !important;}.k2560 {fill: #89bec1 !important;}.k0114 {fill: #5aa4a9 !important;}.k2409 {fill: #7db7bb !important;}.k2326 {fill: #80b9bd !important;}.k2034 {fill: #7eb8bc !important;}.k0584 {fill: #80b9bd !important;}.k1080 {fill: #76b3b7 !important;}.k1763 {fill: #9dc9cc !important;}.k1384 {fill: #89bec1 !important;}.k1293 {fill: #58a3a8 !important;}.k2121 {fill: #9cc8cb !important;}.k1282 {fill: #499aa0 !important;}.k0642 {fill: #7db7bb !important;}.k1814 {fill: #89bec1 !important;}.k0980 {fill: #68acb0 !important;}.k1496 {fill: #5fa7ab !important;}.k1962 {fill: #5fa7ab !important;}.k1884 {fill: #95c5c7 !important;}.k1485 {fill: #5fa7ab !important;}.k2081 {fill: #53a0a5 !important;}.k2462 {fill: #6baeb2 !important;}.k0183 {fill: #55a1a6 !important;}.k1863 {fill: #6fafb4 !important;}.k1481 {fill: #70b0b4 !important;}.k0821 {fill: #58a3a8 !important;}.k1860 {fill: #58a3a8 !important;}.k1443 {fill: #8abfc2 !important;}.k2482 {fill: #72b1b5 !important;}.k1761 {fill: #aad0d2 !important;}.k0760 {fill: #87bdc0 !important;}.k1407 {fill: #9cc8cb !important;}.k2082 {fill: #91c3c6 !important;}.k0561 {fill: #93c4c6 !important;}.k0617 {fill: #85bcbf !important;}.k1497 {fill: #83bbbe !important;}.k2260 {fill: #82babd !important;}.k1488 {fill: #55a1a6 !important;}.k1460 {fill: #82babd !important;}.k1427 {fill: #80b9bd !important;}.k2061 {fill: #8cc0c3 !important;}.k2031 {fill: #8ec1c4 !important;}.k2039 {fill: #64aaae !important;}.k2132 {fill: #80b9bd !important;}.k0480 {fill: #4a9ba1 !important;}.k0191 {fill: #348f95 !important;}.k1764 {fill: #79b5b9 !important;}.k0188 {fill: #55a1a6 !important;}.k2380 {fill: #519fa4 !important;}.k1715 {fill: #8cc0c3 !important;}.k1466 {fill: #79b5b9 !important;}.k0163 {fill: #61a8ac !important;}.k2313 {fill: #89bec1 !important;}.k1730 {fill: #6daeb3 !important;}.k1907 {fill: #7db7bb !important;}.k2361 {fill: #7db7bb !important;}.k1452 {fill: #89bec1 !important;}.k0140 {fill: #87bdc0 !important;}.k2309 {fill: #98c6c9 !important;}.k0684 {fill: #87bdc0 !important;}.k2104 {fill: #74b2b6 !important;}.k0761 {fill: #6aadb1 !important;}.k0319 {fill: #74b2b6 !important;}.k1766 {fill: #8ec1c4 !important;}.k1473 {fill: #6daeb3 !important;}.k1442 {fill: #85bcbf !important;}.k1461 {fill: #6daeb3 !important;}.k2580 {fill: #5aa4a9 !important;}.k2029 {fill: #98c6c9 !important;}.k0780 {fill: #70b0b4 !important;}.k0582 {fill: #91c3c6 !important;}.k1780 {fill: #6fafb4 !important;}.k0428 {fill: #68acb0 !important;}.k0182 {fill: #79b5b9 !important;}.k0880 {fill: #47999f !important;}.k1737 {fill: #7bb6ba !important;}.k1882 {fill: #7bb6ba !important;}.k1480 {fill: #28888f !important;}.k0885 {fill: #74b2b6 !important;}.k1275 {fill: #499aa0 !important;}.k0840 {fill: #91c3c6 !important;}.k1290 {fill: #5aa4a9 !important;}.k0123 {fill: #55a1a6 !important;}.k1472 {fill: #76b3b7 !important;}

Bortfall i kommunstatistiken

Eftersom det i vissa fall saknas uppgift om brottsplats finns det ett bortfall i kommunstatistiken. När man gör jämförelser över tid är det viktigt att komma ihåg att bortfallet kan variera i storlek från år till år. Andelen brott som saknar uppgift om brottsplats varierar även i hög utsträckning beroende på brottstyp. Bedrägeribrott är den brottstyp som har i särklass störst andel bortfall.

1,46 miljoner brott blev handlagda

 • Under 2022 blev 1 457 533 brott handlagda, vilket är en minskning med 59 549 brott (−4 %) jämfört med 2021.
 • En utredning hade bedrivits för hälften (49 %), eller 721 040, av de handlagda brotten, vilket är en minskning med 60 130 brott (−8 %) jämfört med 2021. Antalet utredda brott minskade inom samtliga redovisade brottskategorier.
 • De resterande handlagda brotten (51 %), 736 493 brott, direktavskrevs, vilket är ungefär lika många som 2021 (+581 brott eller ±0 %).
 • Det fanns minst en skäligen misstänkt person registrerad för en dryg tredjedel (34 %), eller 492 647, av de handlagda brotten, vilket innebär en minskning med 40 246 brott (−8 %). Brotten med misstänkt person minskade inom samtliga redovisade brottskategorier.

Personuppklarade brott

 • Under 2022 personuppklarades 182 209 handlagda brott, vilket är en minskning med 19 455 brott (−10 %) jämfört med 2021. Antalet personuppklarade brott minskade inom samtliga redovisade brottskategorier.
 • Personuppklaringsprocenten, som redovisar andelen personuppklarade brott av samtliga handlagda brott, uppgick till 13 procent 2022, en minskning med 1 procentenhet jämfört med 2021.
 • Sett till de redovisade brottskategorierna minskade personuppklaringsprocenten för stöld- och tillgreppsbrott och bedrägeribrott (−1 procentenhet vardera). För övriga redovisade brottskategorier var den oförändrad.
 • Lagföringsprocenten, som redovisar andelen personuppklarade brott av samtliga utredda brott (exklusive förundersökningsbegränsade brott), uppgick till 29 procent 2022, samma nivå som 2021.
 • Sett till de redovisade brottskategorierna minskade lagföringsprocenten för stöld- och tillgreppsbrott, bedrägeribrott, trafikbrott och narkotikabrott. För övriga redovisade brottskategorier var den oförändrad.

Fakta

Ändamålet med statistiken över handlagda brott är att ge en övergripande bild av nivå, struktur och utveckling av de brottsutredande myndigheternas handläggning av brott och verksamhetsresultat.

Ändamålet med statistiken över anmälda brott är att visa på nivå, struktur och utveckling av de brott som anmäls till rättsväsendet.

Statistiken kan bland annat användas som underlag för granskning och uppföljning av de brottsutredande myndigheternas verksamheter, samt för allmän information. All statistik är deskriptiv och ger inga djupgående förklaringar till nivåer eller förändringar över tid.

Definitioner/avgränsningar

 • Anmälda brott redovisar antalet händelser som har anmälts och registrerats som brott hos Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten och andra brottsutredande myndigheter. De anmälda brotten inkluderar även händelser som efter utredning visar sig inte vara brott.
 • Handlagda brott är samtliga anmälda brott där polis, åklagare eller annan utredande myndighet har fattat ett beslut under redovisningsåret, som innebär att handläggningen av brottet avslutats. Själva brottsanmälan kan ha gjorts samma år eller tidigare.
 • Personuppklarade brott är handlagda brott där ett lagföringsbeslut har fattats om minst en misstänkt person på brottet. Med lagföringsbeslut avses här beslut om att väcka åtal, utfärda strafföreläggande eller meddela åtalsunderlåtelse.
 • Personuppklaringsprocent redovisar antalet personuppklarade brott under ett år i procent av samtliga handlagda brott under samma period.
 • Lagföringsprocent redovisar andelen personuppklarade brott av samtliga utredda brott, exklusive förundersökningsbegränsade brott.