Brotten som anmäls mest på sommaren

Cykelhjul med sommaräng i bakgrunden.
2018-06-28

Cykelstölder, fickstölder och misshandel utomhus är brott som ökar på sommaren. Det gör även brott som är relaterade till sommaraktiviteter, som sjöfylleri och båtstölder.

Antalet brott som anmäls till polisen varierar över året. Sett till de senaste tre åren, 2015-2017, har de polisanmälda brotten minskat under de kallaste månaderna från december till februari. År 2017 anmäldes flest brott i maj månad, tätt följt av oktober, mars och september.

Anmälda stölder under ett år

Antal anmälda cykel- respektive fickstölder under 2017. Källa: Anmälda brott

Tillfällen till brott ökar sommartid

Tillfället gör tjuven, brukar man säga. Ett mängdbrott som ofta begås under sommarhalvåret är cykelstölder. Under december-mars anmäls 2-3 000 cykelstölder i månaden. Det kan jämföras med att det under maj-augusti anmäls omkring 8 000 cykelstölder varje månad. Även antalet motorcykel- och mopedstölder ökar av naturliga skäl under sommarmånaderna.

Att vissa stöldbrott, som fickstölder, ökar under sommaren är ingen myt även om det begås många sådana brott även senare under året. Under de varma månaderna från maj till augusti anmäls mer än 4 000 fickstölder per månad, en siffra som sjunker något under resten av året. Samma mönster gäller för väskryckning, som dock är ett mindre problem sett till antalet anmälningar. Under juli och augusti anmäls flest väskryckningar, med en topp på omkring 200 i augusti. På polisens hemsida ges en del råd om hur du kan skydda dig. Att ha pengar och kort i en innerficka och att inte hänga väskan på stolen i restaurangen är exempel på bra och användbara tips.

Skydda dig mot fickstölder

Håll din väska framför kroppen. Ha inte värdesaker i ytterfacken.
Ha plånboken och mobiltelefonen i innerfickan, inte i bakfickan. Ha inte mer pengar och kort i plånboken än vad du behöver

Se upp för avledande manöver
Ha extra uppsikt över dina saker om en okänd person försöker distrahera eller hjälpa dig. Många fick- och bagagetjuvar använder sig av en avledande manöver, som att spilla något på dig, medan en medhjälpare passar på att ta din plånbok eller väska.

Skydda koden när du använder kort
Tänk på att skydda din kod när du betalar eller tar ut pengar. Förvara inte koden tillsammans med bankkortet. Tjuvar kan notera din kod och sedan stjäla plånboken med kortet i för att ta ut pengar eller handla.

Märk dina ägodelar
Blir du ändå bestulen är det bra att ha dina föremål märkta med personnummer. Det ökar möjligheterna att få tillbaks dina saker och underlättar Polisens arbete.

Fler tips finns på www.polisen.se

Källa: Polisens webbplats

Anmäld misshandel utomhus, under ett år

Antal anmälda fall av misshandel mot person över 18 år utomhus, under 2017. Källa: Anmälda brott

Misshandel utomhus ökar

På sommaren när det blir varmare börjar vi söka oss utomhus för att umgås. Det är också fler som dricker alkohol på offentliga platser, vilket ofta är en bidragande orsak till situationer där misshandel kan uppstå. Följaktligen noterades de högsta nivåerna av polisanmäld misshandel utomhus mot män och kvinnor över 18 år under sommarmånaderna. Totalt polisanmäldes 3 656 fall av misshandel utomhus mot personer över 18 år i månaden juli 2017, att jämföra med 2 206 i februari samma år. Likaså ökar försök till och fullbordade våldtäkter utomhus mot personer över 18 år under sommaren, fast det ska då tilläggas att det är liten del av alla våldtäkter som sker utomhus.

Båtbrott utpräglat sommarbrott

Av alla brott är båtrelaterade brott några av de mest utpräglade sommarbrotten. Få båtrelaterade brott begås under vintern, vilket har sina naturliga orsaker. Medan det exempelvis inte registrerades något sjöfylleri alls under flera av vintermånaderna 2017 var det desto fler under maj till augusti. Då anmäldes 131 brott. Under hela resten av året anmäldes 17 sjöfylleribrott.

Även andra båtrelaterade brott ökar kraftigt under sommarmånaderna. Det anmäldes närmare 527 stölder av motorbåtar, drygt 860 stölder ur och från båt och 850 stölder av båtmotorer under juni till augusti månad 2017.

Säsongsvariationer för anmälda inbrott

Antal anmälda bostadsinbrott fördelade på villa/radhus, lägenhet samt fritidshus månadsvis, under 2022–2023 Källa: Anmälda brott

De anmälda villainbrotten har under de senaste tio åren fått en alltmer säsongsbetonad prägel. En viss ökning sker under sommarmånaderna, men flest villainbrott anmäls under de mörkare månaderba oktober till december. Denna säsongsvariation är inte lika utpräglad bland de anmälda lägenhetsinbrotten, även om det även där ökade under de mörkare månaderna i fjol.

Vissa brott anmäls i mindre utsträckning under sommaren

Under semestermånaden juli brukar även vissa typer av polisanmälningar minska, exempelvis de som rör ekonomisk brottslighet såsom skattebrott. Det här kan bero på en olika faktorer, inte minst att även de yrkesgrupper som arbetar med att upptäcka, anmäla och utreda brott har semester under juli månad.