Har du blivit utsatt för rån? Eller har du rånat någon?

Brå söker personer under 18 år som har blivit utsatta för personrån, och som vill berätta om det i en intervju. Vi vill också gärna prata med dig som är under 20 år och som har rånat en annan ungdom.

I intervjun får du berätta om vad du upplevt eller har gjort, och dina tankar om det. Hur gick rånet till? Var och när hände det? Vad fick du för stöd och hjälp? Vad var motivet till rånet? Hur tycker du att samhället kan stötta unga? Det spelar ingen roll om du anmält rånet till polisen eller inte, vi vill gärna prata med dig ändå.

Vad är ett ungdomsrån?

När en ungdom rånar en annan ungdom brukar det kallas för ungdomsrån. Det kan vara en eller flera som blir utsatta samtidigt och det kan vara flera som rånar i grupp. Ibland blir den som rånas hotad samtidigt, en del blir också utsatta för våld. Vissa som rånar bär vapen, andra inte. Både killar och tjejer kan bli rånade och rånet kan ske på många olika platser. En del blir av med en sak, kanske en mobil, och en del blir av med många saker samtidigt.

Du är skyddad och intervjun är frivillig

Den som intervjuar dig har tystnadsplikt, och får alltså inte berätta för andra vad du har sagt. När vi skriver ner din berättelse stryker vi också alla namn och andra personliga uppgifter, så att du är helt anonym. Ingen annan får reda på att du har deltagit.

Det är naturligtvis helt frivilligt att vara med. När som helst kan du välja att ångra dig, utan att behöva förklara varför. Och om du ångrar dig efter intervjun, använder vi inte din berättelse.

Du bidrar till helheten

Det du berättar sammanställs, tillsammans med andra ungdomars berättelser, till en översiktlig bild av personrån bland unga i Sverige i dag. Din medverkan är viktig!

Välkommen att höra av dig!

Läs mer om uppdraget

Kontakt

Vill du delta i en intervju, eller veta mer innan du bestämmer dig?

Ring eller sms:a till Maria von Bredow (Brå) på 073-41 24 203