Nya studier om brott och migration


Det är stor efterfrågan på ny kunskap om brottslighet bland personer med utrikes bakgrund. Därför har Brå beslutat att initiera två nya forskningsprojekt på området.

I maj förra året meddelade Brå att behovet av nya underlag om relationen mellan brott å ena sidan och härkomst och migration å andra sidan skulle övervägas i verksamhetsplaneringen för 2019. Under hösten inleddes arbetet med en kunskapsöversikt över tidigare nordisk forskning om brottslighet bland utrikesfödda som är planerad att publiceras efter sommaren. I och med att regeringen nu har beslutat om myndighetens regleringsbrev har Brå kunnat slutföra arbetet med årets verksamhetsplan.

Brå kommer nu att genomföra en studie avseende registrerade misstankar om brott bland personer med inrikes respektive utrikes bakgrund. Studien kommer innehålla liknande frågor som i myndighetens studie från 2005, men dess utformning kommer att göra det möjligt att följa utvecklingen över tid och även belysa fler frågor än i den tidigare studien.

Undersökningen kommer att avse olika typer av brott, exempelvis våldsbrott, sexualbrott, däribland våldtäkt samt olika typer av tillgreppsbrott. Brå menar att en ny studie behövs för att beslutsfattare ska ha tillgång till uppdaterade underlag. Resultaten är planerade att publiceras under hösten 2021.

Utöver detta, ser Brå också andra gräns- och migrationsrelaterade kunskapsbehov på det kriminalpolitiska området, bland annat brott mot asylsökande. Därför kommer Brå att studera utsatthet för brott på asylboenden, svårigheter för rättsväsendet att upptäcka och utreda brott på dessa boenden och hur dessa brott kan förebyggas. Studien är planerad att publiceras 2020.

I Brås verksamhetsplan för 2019 kan du läsa mer om myndighetens nya forskningsprojekt, nya regeringsuppdrag och annan verksamhet inom områdena statistik och kunskapsstöd.

Texten är uppdaterad.