Verksamhetsplan 2019

Brottsförebyggande rådet

I Brottsförebyggande rådets verksamhetsplan beskrivs vilka mål, projekt och aktiviteter som ska utgöra myndighetens arbete under 2019.

Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Verksamhetsplanen är uppdelad i två delar: Myndighetens roll och verksamhet samt Verksamhetsåret 2019. I den första delen beskrivs först myndighetens övergripande uppdrag, mål och styrning, och därefter dess verksamhet, utifrån de olika verksamhetsgrenarna och de processer som ska prägla verksamheten, såsom metodstöd och jämställdhetsintegrering. I detta avsnitt presenteras även Brås organisationsstruktur. I den andra delen av verksamhetsplanen redovisas de specifika projekt och aktiviteter som ska utgöra verksamheten under 2019.

Fakta om publikationen

© Brottsförebyggande rådet 2019

ISBN: 978-91-88599-10-0
URN:NBN:SE:BRA-825

Kundkorg

Summa: