Tre procent av de intagna lagfördes för brott begångna under strafftiden


När intagna på anstalt begår brott under strafftiden är det ofta personal och andra intagna som drabbas. Men det omgivande samhället kan också drabbas, främst i samband med att intagna befinner sig utanför anstalt, till exempel för permission.

Elisabeth Nordén, utredare på Brå.

Elisabeth Nordén, utredare på Brå.

Mellan 2007 och 2016 lagfördes 3,2 procent av de intagna för brott som begicks under påföljden. Det visar Brås kortanalys Intagnas brott under påföljden.

– Ett av syftena med fängelse är att förhindra personer från att fortsätta begå brott, men det är förstås förutsatt att personerna inte begår brott under tiden som de avtjänar straffet. Därför har vi undersökt hur vanligt det är att fängelsedömda fortsätter att begå brott under påföljden, säger Elisabeth Nordén, utredare på Brå.

Kartläggningen visar att det i genomsnitt rörde sig om 2,3 brott per person, totalt 4 546 brott under perioden. Helst skulle förstås inga intagna begå några brott alls under påföljden, men då är det viktigt att komma ihåg att det är en högre andel som återfaller i brott efter frigivningen. Intagna som lagfördes för nya brott under påföljden var oftare unga män med tidigare frihetsberövande påföljd och över ett års strafftid.

Vanligaste brotten bland intagna

  • Det vanligaste brottet som intagna lagfördes för var brott mot narkotikastraff- eller smugglingslagen (24 %), som oftast bestod av ringa narkotikabrott.
  • Näst vanligast var hot och våld (17 %).
  • Tredje vanligast var brott mot trafikbrottslagen (15 %), där olovlig körning och rattfylleri tillsammans stod för majoriteten av brotten. Intagna kan till exempel ha begått trafikbrott i samband med rymning eller när de vistades utanför anstalt för permission.

Källa: Intagnas brott under påföljden (Brå 2017)

För mer information

Elisabeth Nordén, utredare på Brå: elisabeth.norden@bra.se, 08-527 58 462 

Läs rapporten här