Intagnas brott under påföljden

Denna kortanalys kartlägger i vilken utsträckning fängelsedömda fortsätter att begå brott under påföljden, vilka brott det rör sig om och hur utvecklingen ser ut.

Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

En ambition med fängelse är att förhindra personer från att fortsätta begå brott under den tid som de avtjänar straffet. Det är alltså av intresse att känna till i vilken utsträckning fängelsedömda fortsätter att begå brott under påföljden, vilka brott det rör sig om och hur utvecklingen ser ut. Den här rapportens syfte är därför att kartlägga intagnas brottslighet under påföljden.

Intagna har ofta begränsad kontakt med omvärlden. Om de fortsätter att begå brott under påföljden är det därför ofta personal och andra intagna som drabbas. Men också det omgivande samhället kan drabbas, främst i samband med att intagna befinner sig utanför anstalt, till exempel för permission.

Mer kunskap på detta område kan ligga till grund för överväganden om nya åtgärder för att minska brottsligheten.

Fakta om publikationen

Kortanalys 5/2017
URN: NBN: SE: BRA-740

© Brottsförebyggande rådet 201
Författare: Elisabeth Nordén

Kundkorg

Summa: