Gary LaFree, University of Maryland, USA och Tom R. Tyler, Yale University

Gary LaFree, University of Maryland, USA och Tom R. Tyler, Yale University. Foto: John Consoli/Yale Law School

Vinnarna av Stockholmspriset i kriminologi

Gary LaFree och Tom R. Tyler (USA) tilldelas Stockholmspriset i kriminologi för 2024.

Gary LaFree belönas för forskning om det generella sambandet mellan rättsväsendets och andra samhällsinstitutioners legitimitet och brottsnivåerna i samhället. Tom R. Tylers belönade forskning handlar om hur befolkningars mer konkreta erfarenheter och upplevelser av rättsväsendet inklusive av polisen kan påverka deras benägenhet att följa eller bryta mot lagar och regler.

Pristagarnas forskning pekar på att om polisen tillämpar principer om korrekt-, respektfullt- och fördomsfritt bemötande av medborgarna, även sådana medborgare som bryter mot lagen, kan detta leda till minskning av brottsbenägenheten på individnivå och även till minskad brottslighet på samhällsnivå.

Priset kommer att delas ut i Stockholms stadshus den 11 juni, i samband med Stockholm Criminology Symposium som äger rum den 10–12 juni.