Brås ekonomiska stöd: Länsstyrelsen i Blekinge utvärderar projektet Tryggare skola

Under 2020 har tretton ansökningar beviljats sammanlagt 4,25 miljoner kronor genom ekonomiskt stöd från Brå, för utvärderingar och uppföljningar. Ett av de projekten som får ekonomiskt stöd och som nu kommer att utvärderas är Länsstyrelsen i Blekinges projekt Tryggare skola – uppföljning av projektets första år. Annie Lees, regional samordnare på Länsstyrelsen i Blekinge berättar här kort om projektet.

I Blekinge har vi implementerat konceptet Tryggare skola i fem skolor under 2019-2020. Konceptet går ut på att kartlägga, analysera och implementera insatser i skolmiljön enligt Tryggare Sveriges modell. Vi kommer att utvärdera konceptet och implementeringen av den för att se om det fungerade på skolorna och om brottsligheten minskat och tryggheten ökat på de fem skolor som var med i projektet 2019–2020.

Hur kommer ni gå tillväga med utvärderingen?

Vi kommer dels att följa upp arbetet och resultatet på de fem skolorna genom att göra om den kartläggning som genomfördes 2019. På så sätt kan vi se om det blivit någon förändring. Samtidigt kommer vi att undersöka hur arbetet genomförts och hur konceptet fungerat, med hjälp av en forskare på Chalmers. På så sätt kan vi utvärdera både projektets process och resultat.

Vad hoppas ni att utvärderingen ska bidra till?

Vi hoppas att utvärderingen kan ge oss svar på om och hur konceptet Tryggare skola bidrar till att brottsligheten minskar och tryggheten ökar i skolmiljön. Vi hoppas också att utvärderingen kan ge oss information som kan utveckla verktyget Tryggare skola som vi har tagit fram till skolor, som de själva ska kunna använda. Verktyget består av en handbok där konceptet Tryggare skola gås igenom steg för steg.

Bild på Annie Lees på en balkong.

Annie Lees, regional samordnare på Länsstyrelsen i Blekinge.