Anmälda brott 2014 – preliminär statistik


I dag publicerar Brottsförebyggande rådet den preliminära statistiken över anmälda brott 2014.

Samtliga anmälda brott

  • Under 2014 anmäldes drygt 1,44 miljoner brott, vilket är en ökning med 40 900 brott eller 3 procent jämfört med året innan.
  • De kategorier av anmälda brott som ökade mest i antal var brott mot person, skadegörelsebrott, bedrägeribrott, tillgreppsbrott samt trafikbrott. De enskilda brottstyper som ökade mest i antal anmälda brott mellan 2014 och 2013 var skadegörelse, datorbedrägeri, cykelstöld, ofredande samt olaga hot.
  • Trafikbrotten står för en fjärdedel (+ 10 100 brott) av hela ökningen under 2014. Ökningen kan förklaras av att polisen, främst under 2014, även inkluderat smitning från parkeringsskada under brottskoden för det allvarligare brottet smitning från trafikolycka. Lindrigare bötesbrott som smitning från parkeringsskada ingår normalt inte i statistiken över anmälda brott och förändringen innebär att antalet trafikbrott 2014 inte kan jämföras med tidigare år.
  • Skattebrott och bidragsbrott är de kategorier som minskade mest i antal anmälda brott under 2014. De enskilda brottstyper som minskade mest i antal mellan 2014 och 2013 var dataintrång och bidragsbrott mot Försäkringskassan. Minskningar noteras även för anmälda brott om överlåtelse av narkotika samt utpressning och fickstöld.


Urval av brottstyper som ökat och minskat under 2014. Anmälda brott, preliminär statistik.

Brott mot person

  • Under 2014 anmäldes 258 000 brott mot person (3–7 kap. brottsbalken), vilket är 4 procent fler än 2013. Misshandelsbrotten ökade också med 4 procent. Nära hälften av ökningen av anmälda misshandelsbrott beror på en ökning av anmälda brott av misshandel mot kvinna över 18 år, resterande rör anmälda brott av misshandel mot barn under 15 år. Anmälda misshandelsbrott mot man över 18 år ligger på samma nivå som föregående år, medan anmälda misshandelsbrott mot barn 15-17 år minskade något.
  • Anmälda ofredanden och olaga hot ökade med 5 respektive 6 procent till 57 300 respektive 50 600 anmälda brott. De anmälda våldtäkterna ökade med 13 procent till 6 620 anmälda brott. Grov fridskränkning ökade 2 procent till 1 730 anmälda brott och grov kvinnofridskränkning minskade 7 procent till 1 990 anmälda brott.

Stöldbrott

  • Under 2014 anmäldes 540 000 stöldbrott (8 kap. brottsbalken), vilket innebär en ökning med 1 procent jämfört med föregående år. Anmälda bostadsinbrott ökade sammantaget med 6 procent till 22 400 anmälda brott. Av dessa utgjorde villainbrotten 14 600 anmälda brott (+7 procent) och lägenhetsinbrotten 7 740 anmälda brott (+ 5 procent). Bilbrotten (biltillgrepp och stöld ur och från motorfordon) minskade med 1 procent till 66 800 anmälda brott år 2014.
  • Personrånen ökade marginellt (+ 1 procent) till 6 030 anmälda brott. Antalet anmälda butiksrån minskade med 6 procent till 772 brott, även antalet anmälda bankrån minskade med 15 procent till 23 anmälda brott.

Ytterligare information

Definition

Anmälda brott omfattar alla händelser som anmälts och registrerats som brott hos Polisen, Åklagarmyndigheten, Tullverket och Ekobrottsmyndigheten. De anmälda brotten inkluderar även händelser som efter utredning visar sig inte vara brott. För en mer detaljerad beskrivning, se avsnittet Statistikens innehåll.