Uppdrag till Brå om åtgärder mot kriminalitet i socialt utsatta områden


Regeringen har i dag gett Brottsförebyggande rådet (Brå) i uppdrag att identifiera framgångsfaktorer, fungerande metoder och arbetssätt för att förebygga och beivra brottslighet samt öka tryggheten i socialt utsatta områden.

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson

Morgan Johansson

Från Regeringens webbplats:

På såväl större som mindre orter runt om i Sverige finns bostadsområden som i allt större utsträckning har kommit att präglas av brottslighet och otrygghet. Orsaken till problemen är komplexa och mångfacetterade. För regeringen är det mycket angeläget att vidta åtgärder som kan bidra till att förbättra situationen i dessa områden. Möjligheten att leva ett tryggt liv utan brottslighet ska inte vara beroende av i vilket område människor bor.

En grundläggande förutsättning för att kunna motverka den negativa utvecklingen i socialt utsatta områden är kunskap om vilka åtgärder som är verksamma. Regeringen ger därför Brå i uppdrag att kartlägga åtgärder mot kriminalitet och för ökad trygghet i socialt utsatta områden. Uppdraget omfattar även att studera vilka åtgärder som kan bidra till att stärka relationen mellan befolkningen och rättsväsendet, liksom mellan befolkningen och övriga myndigheter och aktörer som medverkar i det brottsförebyggande arbetet. Uppdraget ska redovisas senast den 30 november 2016.

– Med det här uppdraget får vi viktig kunskap om hur vi tillsammans kan arbeta för att minska brottsligheten och öka tryggheten i socialt utsatta områden, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson i en kommentar.

Uppdrag till Brottsförebyggande rådet att kartlägga åtgärder mot kriminalitet i socialt utsatta områden