Björn Borschos utses till vikarierande generaldirektör och chef för Brå

Regeringen har i dag beslutat att utse Björn Borschos till vikarie­rande general­direktör och chef för Brotts­före­byggande rådet (Brå). Björn Borschos är i dag förvalt­nings­chef och ställ­före­trädande myndig­hets­chef på Brå.

Björn Borschos ska vikariera som general­direktör och chef för Brå från och med den 14 februari 2022, till dess att en ny general­direktör och chef tillträder sin anställning.