Brå i Almedalen


Den 28 juni–5 juli anordnas Almedalsveckan i Visby. Brå finns på plats med flera forskare och utredare. Även Brås generaldirektör Erik Wennerström kommer att vara där.


Brå i Almedalen: Vad säger statistiken om brottsligheten?

Var kommer statistiken ifrån? Hur kan vi veta vilka brott som begås och i vilken omfattning? Olika källor kan visa olika bilder av brottslighetens omfattning och utveckling. Med utgångspunkt i brottstyperna narkotikabrott, misshandel och bostadsinbrott, ges en bild av vad man måste ha i åtanke när man tolkar statistiken. Målet med seminariet är att ge kunskap om hur statistik såväl belyser, som inte belyser, brottslighet.

Medverkande: Thomas Hvitfeldt, enhetsråd och utredare, Brå. Willy Silberstein, moderator.
Tid: 2 juli kl 13.30-14.15.
Plats: Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3. Lokal B 22.


Brå i Almedalen: Varför leder så få nätkränkningar till åtal?
Få anmälningar om hot och kränkningar via nätet leder till lagföring. Vad beror det på? Är det värt att anmäla? Vad kan rättsväsendet göra för att öka uppklaringen? Dessa frågor diskuteras mot bakgrund av resultaten i kartläggningen om hot och kränkningar via internet som Brå publicerade i februari.

Medverkande: Anders Ahlqvist, kriminalkommissarie och IT-brottsexpert, Polisen nationella operativa avdelning (NOA); Astrid Eklund, vice överåklagare, Åklagarmyndighetens utvecklingscentrum i Stockholm; Ängla Eklund, jur.stud, Juridikinstitutet; David Shannon och Frida Andersson, utredare, Brå. Willy Silberstein, moderator.
Tid: 2 juli kl 14.45-15.30.
Plats: Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3. Lokal B 22.


Brå i Almedalen: Det nya skyddet mot stalkning - hur fungerar det i praktiken?

Många utsätts årligen för hot, trakasserier och förföljelse, s.k stalkning. Som en reaktion på detta infördes 2011 det nya brottet olaga förföljelse. Vilken effekt har den nya stalkningslagen haft - Hur många har dömts? Vilka utsätts? Hur ser polis, åklagare och politiker på det nya brottet? En diskussion mot bakgrund av Brås nya rapport om olaga förföljelse.

Medverkande: Jennifer Hasselroth, Kammaråklagare, Åklagarkammaren i Skövde; Annika Hirvonen (mp), vice ordf justitieutskottet; Roger Haddad (fp), ledamot, justitieutskottet; Martin Permén, Handläggare för brott i nära relation, Polisen; Kristina Jerre, utredare, Brå. Willy Silberstein, moderator.
Tid: 3 juli kl 10.30-11.15.
Plats: Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3. Lokal B 51.

Brå i Almedalen: No go areas, socialt utsatta områden och hotspots.

Justitieministern vill satsa på brottsförebyggande arbete och med den nya polisorganisationen ska polisen komma närmare medborgarna. Varför är det viktigt? Kan det göra skillnad i de mest socialt utsatta eller brottsutsatta områdena och hur ska arbetet bedrivas för att vara framgångsrikt?

Medverkande: Jörgen Nilsson, Nationellt ansvarig för införandet av medborgarlöften, Utvecklingscentrum Syd, Polisen; Kim Nilvall, Handläggare, Polisens nationella operativa avdelning (NOA); Beyron Ahxner, trygghetssamordnare, Botkyrka kommun; Solveig Hollari och Erika Sallander, utredare, Brå. Willy Silberstein, moderator.
Tid: 3 juli kl 11.45-12.30.
Plats: Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3. Lokal B 51. I seminariet ingår lunchmacka och dryck.


Några av Brås medarbetare medverkar även i andra seminarier:

Kommunal korruption - en sanning?
Tid: 30 juni kl 11-11.45.
Plats: Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan 2.

Skolans förebyggande roll
Tid: 1 juli kl 9-10.
Plats: Kalas mat & catering, Skeppsbron 8.

Samhällets legitimitet i fara - vem tar ansvar för säkerheten i en alltmer digitaliserad framtid?
Tid: 1 juli kl 13.30-14.45.
Plats: Säkerhets- och brandskyddsarenan, Strandgatan 4.

Guld, anlagda bränder och fejkade intyg - varför döms så få bedragare?
Tid: 2 juli kl 11-12.
Plats: Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan 2.

Läs mer