Anmälda brott ökade under första halvåret


Under första halvåret 2016 anmäldes totalt 748 000 brott, vilket är 3 procent fler anmälda brott än motsvarande period föregående år. Det visar den preliminära statistiken över anmälda brott som Brå publicerar i dag.

De brottskategorier som ökade mest i antal anmälda brott var bedrägeribrott och skadegörelsebrott. De enskilda brottstyper som ökade mest i antal anmälningar var datorbedrägeri, skadegörelse (ej klotter) mot stat, kommun, landsting och övrigt klotter. De brottskategorier som minskade mest i antal anmälda brott var stöld- och tillgreppsbrott samt narkotikabrott. De enskilda brottstyper som minskade mest i antal anmälda brott var övrig stöld och snatteri, klotter mot kollektivtrafiken, annan skadegörelse (ej klotter), bedrägeri med så kallad bluffaktura och eget bruk av narkotika.

Anmälda brott mot person

Under första halvåret 2016 anmäldes och registrerades 130 000 brott mot person (3–7 kap. brottsbalken), vilket är 6 procent fler anmälda brott än första halvåret 2015. Enskilda brottstyper för vilka antalet anmälda brott ökade mest var bland annat misshandel (+9 %), olaga hot (+7 %) och sexualbrott (+13 %). Enskilda brottstyper för vilka antalet anmälda brott minskade mest var bland annat olaga tvång, avlyssning m.m. (−8 %) och ofredande (−1 %).

Anmälda stöld- och tillgreppsbrott

Under första halvåret 2016 anmäldes och registrerades 242 000 tillgreppsbrott (8 kap. brottsbalken), vilket är en minskning av antalet anmälda brott med 4 procent jämfört med första halvåret 2015. De enskilda brottstyper som minskade mest i antal anmälda brott var biltillgrepp (−6 %) och stöld ur och från motordrivet fordon (−7 %). Enskilda brottstyper som ökade mest i antal anmälda brott var bland annat cykelstöld (+2%).

Sammanfattning anmälda brott första halvåret 2016 Pdf, 4 MB.

Statistik