Ett urval brottstyper som ökade och några som minskade under 2015Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora grafiken

Anmälda brott 2015 – preliminär statistik


I dag publicerar Brottsförebyggande rådet den preliminära statistiken över anmälda brott 2015. Statistiken omfattar alla händelser som anmälts och registrerats som brott hos Polisen, Åklagarmyndigheten, Tullverket och Ekobrottsmyndigheten under det föregående året. De anmälda brotten inkluderar även händelser, som efter utredning visade sig inte vara brott.

Samtliga anmälda brott

 • Under 2015 anmäldes drygt 1,5 miljoner brott, vilket är en ökning med 60 100 brott eller 4 procent jämfört med året innan.
 • De kategorier av anmälda brott som ökade mest i antal under 2015 var skadegörelsebrott samt bedrägeribrott. De enskilda brottstyper som ökade mest i antal anmälda brott mellan 2014 och 2015 var datorbedrägeri, klotter mot kollektivtrafiken och övrigt klotter.
 • De kategorier av anmälda brott som minskade mest i antal under 2015 var stöld- och tillgreppsbrott, sexualbrott och trafikbrott. De enskilda brottstyper som minskade mest i antal mellan 2014 och 2015 var cykelstöld, övrig stöld, stöld av andra drivmedel och försvårande av skattekontroll.

Brott mot person

 • Under 2015 anmäldes totalt 257 000 brott mot person (3–7 kap. brottsbalken), vilket är oförändrat jämfört med 2014.
 • Misshandelsbrotten ökade dock med 2 procent till 84 600 brott. Ökningarna återfanns för misshandel mot barn 15–17 år (+19 procent) och barn 0–14 år (+6 procent) samt för misshandel mot kvinna över 18 år (+2 procent). Medan anmälda misshandelsbrott mot man över 18 år minskade med 1 procent jämfört med 2014.
 • Antalet anmälda olaga hot ökade med 2 procent till 51 800, medan anmälda ofredanden minskade med 1 procent till 56 800 brott.
 • Både anmälda brott om grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning minskade i jämförelse med föregående år, till 1 520 anmälda brott (- 12 procent) respektive 1 830 anmälda brott (- 8 procent).
 • Antalet anmälda våldtäkter minskade 2015 med 12 procent till 5 830 brott. Minskningen förklaras delvis av att statistiken för 2014 innehöll ett stort ärende med många våldtäktsbrott.

Stöld- och tillgreppsbrott

 • Under 2015 anmäldes totalt 529 000 stöld- och tillgreppsbrott (8 kap. brottsbalken), vilket innebär en minskning med 2 procent jämfört med föregående år.
 • Bostadsinbrotten ökade 2015 med 2 procent till 22 700 anmälda brott. Av dessa utgjorde villainbrotten 14 700 brott (± 0 procent) och lägenhetsinbrotten 8 040 brott (+ 4 procent).
 • Bilbrotten (biltillgrepp samt stöld ur och från motorfordon) ökade med 1 procent till 67 400 anmälda brott år 2015.
 • Personrånen minskade under det gångna året med 1 procent till 5 970 anmälda brott. Antalet anmälda butiksrån ökade med 6 procent till 816 brott, och antalet anmälda bankrån var oförändrat med 23 brott.

Ytterligare information

Att tolka anmälningsstatistiken

Statistiken över anmälda brott används för att följa upp, bedöma, planera och utveckla rättsväsendets verksamheter. Statistiken över anmälda brott visar endast en del av den faktiska brottsligheten. För en helhetsbild av brottsligheten behöver andra källor konsulteras, såsom NTU och självdeklarationsundersökningar.

Statistik