Tio ansökningar har beviljats ekonomiskt stöd


Utvärderingar om våldsbejakande extremism, våld i nära relation, bostadsinbrott med DNA-teknik, medborgardialoger, ungdomsprojekt och trygghetsprojekt finns bland årets beviljade ansökningar.

Tio ansökningar har beviljats ekonomiskt stöd från Brå för att utvärdera och följa upp brottsförebyggande insatser. Gemensamt för de flesta insatser är att de bygger på samverkan och på en kartläggning av ett lokalt problem.

Brottsförebyggande aktörer kunde under 2015 söka ekonomiskt stöd från Brå för utvärdering/uppföljning av brottsförebyggande insatser. I år prioriterades utvärderingar av åtgärder som utgår från en tydlig kartläggning av lokala brottsproblem. De flesta som fått stöd till utvärderingar/uppföljningar bygger på samverkan mellan olika aktörer. Av de sökande beviljades stöd till tio utvärderingar/uppföljningar på sammanlagt 2 338 750 kronor.

  • Somaliska Riksförbundet har beviljats medel för en utvärdering av projekt ”Navigator” som är ett projekt som ska förebygga våldsbejakande extremism.
  • De mindre kommunernas förutsättningar och behov är i fokus i Länsstyrelsen i Norrbottens kartläggningsarbete.
  • I ”Huskurage” samverkar grannar för att förebygga våld i nära relation, ett projekt som nu ska utvärderas med hjälp av medel från Brå.
  • Minskar bostadsinbrotten genom DNA-märkning, det ska nu utvärderas i Staffanstorp.
  • Stöldskyddsföreningen har beviljats medel för utvärdering av ”Effekter av grannsamverkan i olika bostadstyper i Sverige inklusive framgångsfaktorer”. Har grannsamverkan gett positiva effekter och hur har det fördelat sig på storstad/tätort/landsbygd samt olika boendeformer?

De flesta som beviljats medel tar hjälp av externa utvärderare från högskolor eller universitet för att genomföra sina utvärderingar.

Läs mer om alla som beviljats ekonomiskt stöd från Brå år 2015