Anmäl dig som talare till Stockholm Criminology Symposium

Nu kan du skicka in ditt abstract till Stockholm Criminology Symposium. Symposiet äger rum den 10–12 juni 2024.

Årets huvudtema är Trust and legitimacy in the work to combat crime och i år kommer det andra temat att vara When children commit crime. Som vanligt finns också ett generellt tema, Contemporary criminology,

Sista dagen att skicka in abstracts är torsdag den 29 februari 2024.