Ny nationell strategi mot organiserad brottslighet

Regeringen har tagit fram en nationell strategi mot organiserad brottslighet med prioriteringar, åtgärder och mål för att öka samhällets motståndskraft mot den organiserade brottsligheten.

Regeringen har beslutat om Sveriges första nationella strategi mot organiserad brottslighet. Den nya strategin ska ge en tydligare inriktning för arbetet mot organiserad brottslighet och reducera de sårbarheter som brottsligheten utnyttjar. Strategin formulerar problembilder, anger inriktningar för åtgärder och redogör för det viktigaste arbetet som pågår och planeras framöver.

Fem viktiga områden

I strategin lyfts fem områden där arbetet behöver förstärkas:

  • Stoppa kriminella karriärer.
  • Minska tillgången på illegala vapen och explosiva varor.
  • Slå sönder den kriminella ekonomin.
  • Bygga robusthet mot otillåten och otillbörlig påverkan.
  • Säkerställa tillförlitliga identiteter och en effektiv informationsförsörjning.