Fasmodell ger stöd i arbetet mot den grova brottsligheten i Uppsala

Erik Pelling, kommunstyrelsens ordförande, Carin Götblad, regionpolischef och Björn Borschos, tf generaldirektör Brå. Foto.

Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande, Carin Götblad, regionpolischef och Björn Borschos, tf generaldirektör Brå.


Uppsala kommun har tillsammans med polisen inlett ett samarbete mot den grova brottsligheten i stadsdelen Gottsunda. Brå kommer att följa och stötta arbetet som utgår från den så kallade fasmodellen.

Polisen och Uppsala kommun har enats om en strategisk satsning mot den grova och organiserade brottsligheten i Gottsunda och Valsätra. Det är en långsiktig satsning som kommer att pågå under 2019–2024 och som inledningsvis utgår från sex olika målområden:

  • Minska antalet skjutningar
  • Öka tryggheten för boende på Bandstolsvägen
  • Öka tryggheten i Gottsunda centrum
  • Nolltolerans mot narkotikaförsäljning
  • Nolltolerans mot svarta hyreskontrakt
  • Minska rekryteringen till kriminalitet

Stegvis förändring med fasmodell

Brå går in i en överenskommelse med polisen och kommunen i samarbetet, som ska bedrivas i enlighet med Brås så kallade fasmodell. Fasmodellen är ett verktyg som hjälper till att motivera de som arbetar med insatsen, så att de förstår varför man genomför en viss åtgärd vid en viss tidpunkt, men även hur den hänger ihop med kommande åtgärder i framtiden. Det handlar om att stegvis minska brottsligheten i ett område.

– Det som är unikt med den här satsningen är att vi går in i en långsiktig överenskommelse med polisen och kommunen där vi ska följa arbetet under hela perioden med konkret metodstöd. Det tror jag är en bra förutsättning för att man ska hålla i långsiktigt och kunna komma till rätta med problemen, säger Björn Borschos, tf. generaldirektör på Brå.

Om fasmodellen

Grunden för fasmodellen är att ett område kan befinna sig i tre olika faser och att varje fas har olika förutsättningar för såväl brottsbekämpande som förebyggande arbete.

  • Fas 1. Det är svårt för polis och kommun att arbeta i området. Då handlar det främst om att skapa förutsättningar för ett mer omfattande brottsbekämpande och brottsförebyggande arbete i nästa fas.
  • Fas 2 . Det etablerade samhället har lyckats återta viss kontroll i området och då finns det ännu större utrymme för förebyggande aktiviteter.
  • Fas 3. De boendes förtroende för kommun och polis har ökat ytterligare vilket speglar sig i att fler lämnar information till polisen och kommunen. Det ökar förutsättningarna för att även arbeta mot den mindre synliga brottsligheten.

Läs mer

Fasmodellen beskrivs i Brås rapport Kriminella nätverk och grupperingar (2016:12)