Goda resultat för digitaliserad påbyggnadsutbildning i brottsförebyggande arbete


Bra litteratur och varierad undervisning i form av miniföreläsningar och intressanta diskussioner. Det var en av många positiva erfarenheter som de 22 deltagarna tog med sig från höstens påbyggnadsutbildning.

Anders Green, utredare, Brå.

Anders Green är utredare på Brå.

Arkitekten bakom kursen är Anders Green, som också är utbildningsansvarig. Han har tidigare arbetat som kriminologilärare på Polishögskolan, där han insåg att det finns många olika sätt att lära sig, varför Brås utbildning har ett varierande innehåll.

– När man arbetar helt webbaserat ökar möjligheterna för personer från hela landet att delta, vilket är väldigt positivt. Utöver kursinnehållet finns möjligheter att lära känna andra brottsförebyggare från hela landet. Jag vill passa på att gratulera och tacka de 22 deltagarna för en väl genomförd kurs. Och att de genom utvärderingen hjälpt mig att kunna utveckla och förbättra en del moment i utbildningen, säger Anders Green.

Tar sikte på vad kommun och polis behöver veta

Samtliga deltagare är yrkesverksamma som brottsförebyggare och har under åren 2017-2019 gått Brås basutbildning i brottsförebyggande arbete.

Utbildningen är helt webbaserad och riktar sig till dem som vill öka sina kunskaper i det brottsförebyggande arbetet och nätverka med andra brottsförebyggare. Innehållet i utbildningen tar sikte på det som framförallt kommun och polis gemensamt behöver kunna, och exempelvis ingår såväl kriminologi som orsaksanalys. Varje vecka beräknas deltagarna avsätta omkring fem timmar för studierna, vilket handlar om att kursdeltagarna ska kunna studera parallellt medan de jobbar som vanligt.

Variationen på undervisningen, i form av miniföreläsningar, egen inläsning och diskussioner har, enligt deltagarna, varit givande och blandningen på deltagarnas yrkesområden gör diskussionerna givande och lärorika då olika förutsättningar och perspektiv ges utrymme.

Om utbildningen

Brås webbaserade påbyggnadsutbildning i brottsförebyggande arbete pågår under sex veckor. Målet med utbildningen är att stärka deltagarnas förmåga att arbeta kunskapsbaserat och i samverkan. Vid avslutad kurs förväntas deltagaren kunna:

  • Förklara kriminalitetens orsaker utifrån kriminologisk teoribildning
  • Använda en orsaksanalys vid en problemställning
  • Förbereda och utforma en plan för uppföljning

Utbildningen kommer att genomföras vid två tillfällen under 2020, med start för den första omgången senare under våren. Varje kurs har plats för 24 deltagare.

Röster om Brås nya påbyggnadsutbildning

Hur såg deltagarna på Brås nya webbaserade påbyggnadsutbildning? Vad var det bästa – och vad skulle de råda framtida kursare inför nästa omgång? Så här svarar tre av dem.

Christina Frånberg Nilsson, Säkerhetssamordnare

Ängelholms kommun

Jag kommer ha stor nytta av att kunna prata samma språk som mina samarbetspartners. Denna kurs bidrar till att förstå vikten av att inte direkt springa på åtgärd utan faktiskt börja ställa sig frågorna – men varför sker det? Att kunna finna lösningar i evidensbaserad forskning.

Christina Frånberg Nilsson, säkerhetssamordnare

Robert Nilsson, Robert Nilsson, Säkerhetssamordnare

Nyköping, Sörmlandskustens räddningstjänst

Jag hade väl relativt stora förkunskaper, vilket gjorde att en del kändes bekant, men det var ändå bra med en kunskaps­uppfräschning. Kursen blir vad du gör den till – passa på att använda tiden och tillfället att ha Brås lärares och de andra kursdeltagarnas öra att adressera din egen organisations och funktions utmaningar.

Robert Nilsson, säkerhetssamordnare

Christina Frånberg Nilsson, Säkerhetssamordnare

Hyresbostäder Norrköping

Mycket praktiskt att kunna genomföra kursen digitalt, men ett tips är att avsätta tid i kalendern för detta. Stäm av med din chef om att du behöver avsätta ett visst antal timmar per vecka för arbetet och ta verkligen chansen att förkovra dig. Jag är jätteglad och tacksam för att ha fått gå denna kurs som borde vara obligatorisk när man arbetar med brottsförebyggande arbete.

Wilhelm Hardt, säkerhetsansvarig