Christer Tessman och Susanne Gosenius, vinnare av ECPA 2022, tar emot priset i Prag.

Christer Tessman och Susanne Gosenius, vinnare av ECPA 2022, tar emot priset i Prag.

Sverige vinnare av ECPA 2022

Årets vinnare av den europeiska tävlingen ECPA är Sveriges bidrag Riskreducerande insatser, RRI, som syftar till att minska gärningspersonens motivation till hot och våld genom offensiva samtal, och därmed också minska upprepad utsatthet för brott. 

Metoden har utvecklats i samverkan genom att redan existerande verksamheter inom Polismyndigheten gått ihop med sina unika kompetenser om personsäkerhet och förhandling. Arbetet har lett till att den upprepade brottsligheten både minskat och upphört efter insats.

– Det är en stor glädje att det kommunikativa arbetet vinner. Det handlar om kommunikation och dialog med hotaktörer för att förmå dem att sluta begå brott. På så sätt slipper brottsoffret ingripande skyddsåtgärder som inskränker deras livskvalitet, säger Christer Tessman, gruppchef på brottsoffer- och personsäkerhetsverksamheten, region Stockholm.

På andra plats kom Nederländerna med HackShield Future Cyber Heroes och på tredje plats kom Danmark med Systematic Forensic Medical Screening of Children in Cases of Suspected Physical Violence.

Läs mer om det vinnande bidraget

Om ECPA

I syfte att sprida god praktik internationellt håller det europeiska brottsförebyggande nätverket EUCPN (European Crime Prevention Network) årligen en tävling om det bästa brottsförebyggande arbetet i EU - European Crime Prevention Awards (ECPA). Mellan den 8 och 9 december 2022 hölls ECPA i Tjeckien med temat Brottsförebyggande arbete med sårbara individer och insatser för att de inte upprepat ska utsättas för brott.

Läs mer om tävlingen