Är du ung och har blivit illa behandlad i en relation? 

Brå söker personer mellan 15 och 25 år som har upplevt våld eller kränkningar av någon de är eller har varit tillsammans med eller dejtat, och som vill berätta om det i en intervju. Det spelar ingen roll om du är tjej, kille eller ickebinär, eller vilken sexuell läggning du har.

I intervjun får du berätta om vad du upplevt, och dina tankar om det. Vad hade du behövt för stöd och hjälp? Hur tycker du att samhället kan stötta unga som blir utsatta för våld eller kränkningar, av någon de är ihop med?

Vad vi frågar efter och vilka det handlar om

Det vi menar med våld är inte bara fysiskt våld, utan även psykiskt och sexuellt våld. Det kan handla om att någon försöker bestämma över dig eller tvingar dig till att ställa upp på saker du inte vill, hotar dig, slår eller puttar dig, eller kallar dig för elaka saker. Det kan ske ansikte mot ansikte, men också via telefon, sms, nätet eller sociala medier. Det kan komma från någon du är ihop med, hänger med eller dejtar, eller någon som bara är lite mer än en kompis. Det kan också vara ett ex.

Du är skyddad och det är frivilligt

Den som intervjuar dig har tystnadsplikt, och får alltså inte berätta för andra vad du har sagt. När vi skriver ner din berättelse stryker vi också alla namn och andra personliga uppgifter, så att du är helt anonym. Ingen annan får reda på att du har deltagit.

Det är naturligtvis helt frivilligt att vara med. När som helst kan du välja att ångra dig, utan att behöva förklara varför. Och om du ångrar dig efter intervjun, använder vi inte din berättelse.

Du bidrar till helheten

Det du berättar sammanställs, tillsammans med andras berättelser, till en översiktlig bild av våld i nära relationer bland unga i Sverige i dag. Brå har i uppdrag att beskriva problemen och ge förslag till lösningar och förbättringar.

Välkommen att höra av dig!

Vill du delta i en intervju, eller veta mer? Ring eller sms:a till Monika Karlsson på 072-995 84 11.

Kontakt

Monika Karlsson: 072-995 84 11