Se filmerna från 2017 års Råd för framtiden

2017-04-19

Här hittar du inspelade seminarier från Brås nationella konferens i lokalt brottsförebyggande arbete som i år ägde rum i Malmö.


Om konferensen

Råd för framtiden är Brås nationella konferens i lokalt brottsförebyggande arbete. I år ägde konferensen rum i Malmö (21-22 mars), Malmö stad var medarrangör. Konferensen hade cirka 600 deltagare. Under den två dagar långa konferensen ägde ett flertal seminarier rum där bland annat situationell brottsprevention samt hur näringslivet kan involveras i det brottsförebyggande arbetet lyftes.

Bland talarna fanns bland annat justitie-och migrationsminister Morgan Johansson som presenterade ett nytt nationellt brottsförebyggande program. David M Kennedy verksam vid John Jay College of Criminal Justice i New York avslutade konferensen med att prata om hur man kan arbeta för att förebygga skjutningar och gängvåld.