Uppdaterad sammanställning av polisforskningen i Sverige 2019


Varje år sammanställer Brå en samling publikationer som har polisverksamheten som sitt forskningsfält. Nu går det att ta del av den nya forskningen som sammanställts för 2019.

I samarbete med Polismyndighetens bibliotek och kunskapstjänst finns sammanställningen sedan våren 2020 tillgänglig i databasen Justitia.

Databasen Justitia


Några nyheter i sammanställningen för 2019:

  • I den uppdaterade sammanställningen för 2019 är det totalt 58 nya publikationer.
  • Det vanligast förekommande temat i forskningen för 2019 är polisiära metoder och arbetssätt.
  • Inom det vanligaste temat finns olika underteman, och för 2019 var forskning om brottsförebyggande arbete och brottsutredningar vanligast.
  • En iakttagelse som gjorts vid sammanställningen är att det förekommer samarbeten mellan myndigheter och högskolor och universitet samt att universiteten ägnar sig åt tillämpad forskning i större utsträckning än vad som tidigare gjorts.