Estland vann European Crime Prevention Award 2017


European Crime Prevention Award är en årlig brottsförebyggande tävling där Europas bästa brottsförebyggande projekt/verksamhet utses. Det vinnande bidraget kom i år från Estland. 

Temat för ECPA 2017 och Best Practice Conference var "Cyber Safety". Fokus låg dels på bekämpning av organiserad Internetrelaterad brottslighet, och dels på att öka människors medvetenhet om risker kopplade till användning av Internet och s.k. ”smarta enheter”. Det estniska projektet "The cyber defence field of study at Põltsamaa Coeducational gymnasium" vann årets tävling. Projektet har utvecklats på gymnasieskolan Poltsamaa coeducstionsl gymnasium och handlar om att informera och undervisa elever om hur de kan skydda sig och vara trygga på nätet.

Sveriges nominerade bidrag till tävlingen var organisationen Surfa Lugnt – en organisation som arbetar för att ta tillvara det positiva som finns i ungas internetanvändande och samtidigt sprida kunskap om hur man hanterar faror på nätet.

Vad är European Crime Prevention Award?
European Crime Prevention Award är en brottsförebyggande tävling som sedan 1998 årligen utser Europas bästa brottsförebyggande projekt/verksamhet. Brå utser ett vinnande bidrag i den svenska deltävlingen. Tävlingen arrangeras på initiativ av det brottsförebyggande nätverket European Crime Prevention Network (EUCPN), som består av representanter för brottsförebyggande organisationer i EU-länderna. Nätverket stöds av EU-kommissionen. Tävlingens syfte är att sprida kännedom om brottsförebyggande praktik mellan medlemsländer i Europa.

Läs mer