Uppdaterad sammanställning av polisforskningen i Sverige 2021


Varje år gör Brå en sammanställning över forskning om svensk polisverksamhet. Nu är Polisbibliotekets databas Justitia uppdaterad med svensk polisforskning från 2021.

I samarbete med Polismyndighetens bibliotek och kunskapstjänst finns sammanställningen tillgänglig i databasen Justitia:

Databasen Justitia


Om sammanställningen:

  • I sammanställningen för 2021 ingår 86 nya forskningspublikationer. Antalet publikationer per år fortsätter att öka.
  • Universiteten står bakom två tredjedelar av publikationerna 2021. Umeå universitet är den aktör som står bakom allra flest publikationer.
  • Polisiära metoder och arbetssätt är det vanligaste temat inom svensk polisforskning under 2021.