Samordnade utbetalningar stävjar fusk i Danmark


Det här systemet ser till helheten. Det ser till att vi enkelt får det vi har rätt till, men inte mer än det vi har rätt till. Det säger Britt Blichfeld Davidsen som ansvarar för kontrollarbetet på den relativt nya danska myndigheten Udbetaling Danmark.

Britt Blichfeld Davidsen ansvarar för kontrollarbetet på danska myndigheten Udbetaling Danmark.

Britt Blichfeld Davidsen från Udbetaling Danmark.

I stort sett hela den danska befolkningen ingår i det centraliserade utbetalningssystemet som går under namnet Udbetaling Danmark. Där samlar man det offentligas olika utbetalningar och bidrag som exempelvis pension, föräldrapeng och bostadsbidrag.

– Utbetalningarna sker i samarbete med kommunerna, vilket är viktigt i arbetet med att stävja fusket eftersom det är de som sitter på lokalkunskaperna och kan göra kontroller på plats, säger Britt Blichfeld Davidsen, när hon besöker Stockholm för att berätta om det danska systemet.

Kontroller inbyggda i systemet

Udbetaling Danmark samlar allt på ett ställe. Istället för att den enskilde själv ska behöva hålla koll på alla myndigheter, lokala som statliga, som ansvarar för olika bidrag med mera finns tjänsterna samlade på en självbetjäningssajt. Förutom den uppenbara nyttan för användarna, blir det också lättare för myndigheterna att upptäcka fusk. Den nya centrala myndigheten får en överblick över utbetalningarna i landet och kan göra kontroller via samkörningar av sina register. I systemet har man dessutom lagt till ett antal riskindikatorer som måste följas upp innan en utbetalning beviljas.

– Kriterierna har tagits fram i samband med kundtjänst och analytiker och utvärderas löpande. Det kan handla om faktorer som antal kvadratmeter per person i hushållet, en rejäl minskning i inkomst och så vidare, säger Britt Blichfeld Davidsen.

Mindre risk för misstag

Förutom att det blir lättare att kontrollera så har det nya systemet dessutom flera fördelar för medborgarna. Många gånger beror felaktigheter inte på medvetet fusk utan helt enkelt på misstag från den som söker pengar, en risk som minskar med ökad tydlighet och kontroller i samband med ansökningsförfarandet. Att systemet även sparar pengar åt samhället är heller ingen nackdel.

– En anledning till att göra detta var att effektivisera verktygen. Det har inneburit att 300 miljoner kronor som tidigare har gått till administration nu istället kan gå till välfärd, säger Britt Blichfeld Davidsen.