Regeringen har utsett ny generaldirektör för Brottsförebyggande rådet

Kristina Svartz, ny generaldirektör för Brå

Kristina Svartz, ny generaldirektör för Brå, Brottsförebyggande rådet. Foto: Kristian Pohl


Regeringen har i dag utsett Kristina Svartz till ny generaldirektör för Brå, Brottsförebyggande rådet. Kristina Svartz tillträder tisdagen den 7 januari 2020.

Kristina Svartz är i dag generaldirektör för Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, statens kunskapsmyndighet för frågor om socialnämndernas familjerättsliga ärenden samt förebyggande insatser på områdena samarbetssamtal och familjerådgivning. Hon har tidigare varit föredragande och kanslichef i justitieutskottet och konstitutionsutskottet. Hon är domstolsutbildad jurist.

– Kristina Svartz har en lång erfarenhet av att arbeta som chef inom statsförvaltningen, de senaste fem åren som generaldirektör och myndighetschef. Jag är mycket glad att hon har tackat ja till uppdraget att bli ny generaldirektör för Brå. Myndigheten är en viktig pusselbit i arbetet med att förhindra och förebygga brott, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Pressmeddelande från Justitiedepartementet: "Regeringen utser ny generaldirektör för Brå"