Nu delas anmälda brott in i regioner


Vid årsskiftet upphörde 21 länspolismyndigheter för att istället bli en enda Polismyndighet indelad i sju regioner. Det innebär att statistiken över anmälda brott från och med i år utgår från de nya polisregionerna.

I samband med detta förändringsarbete kommer statistikdatabasen över anmäld brott inledningsvis inte att uppdateras under 2015. Däremot kommer den fortfarande att vara sökbar från 2014 och bakåt. Statistik på kommunnivå kommer att finnas tillgänglig i tabeller på sidan för anmälda brott.

Här är de nya regionerna

  • Polisregion Nord består av Jämtland, Norrbotten, Västerbotten och Västernorrlands län.
  • Polisregion Mitt består av Gävleborgs län, Uppsala län och Västmanlands län.
  • Polisregion Stockholm består av Stockholms län och Gotland.
  • Polisregion Öst består av Jönköpings län, Södermanlands län och Östergötlands län.
  • Polisregion Väst består av Hallands och Västra Götalands län.
  • Polisregion Syd består av Kalmar, Blekinge, Kronoberg och Skåne län.
  • Polisregion Bergslagen består av Dalarna, Värmland och Örebro län.