Brå får i uppdrag att fördjupa kunskapen om islamofobiska hatbrott


Regeringen ger Brå i uppdrag att göra en fördjupad studie av islamofobiska hatbrott. Studien ska belysa den islamofobiska hatbrottslighetens karaktär för att uppnå mer kunskap så att det förebyggande arbetet mot rasism, särskilt islamofobi, kan stärkas.

Uppdraget ska redovisas den 31 mars 2021.