Brås ekonomiska stöd år 2016

Sök ekonomiskt stöd senast 15 september 2016


Brottsförebyggande rådet fördelar efter ansökan ekonomiskt stöd till lokala aktörer för utvärdering av deras lokala brottsförebyggande insatser. Stödet kan som högst avse 250 000 kronor och ska användas inom två år. Årets ansökningar ska skickas in senast den 15 september.

Syftet är att ta vara på kunskap som kan spridas vidare till andra lokala aktörer. Man kan söka ekonomiska medel för att genomföra utvärderingar/uppföljningar av insatser som utgår från en tydlig kartläggning av lokala problem. Brå prioriterar utvärderingar/uppföljningar av insatser som sker inom ramen för samverkan mellan polis och kommun. Främst avses utvärdering av insatser inom ramen för samverkansöverenskommelser.

Beskrivningen av det brottsförebyggande arbetet i ansökan ska innehålla de tre momenten problembild, insatser och utvärdering. Alla momenten ska ingå i arbetet, och beskrivningen av det. Det är dock utvärderingen som man kan söka ekonomiska medel för att genomföra. Brå ser gärna att samarbete sker med universitet eller högskola.

Ansökningstillfället för ekonomiskt stöd för utvärderingar/uppföljningar är den 15 september 2016.

Ekonomiskt stöd ges inte till:

  • projekt
  • enskilda personer
  • löpande driftskostnader, sökandens ordinarie verksamhet
  • större materialinköp, kapitalinvesteringar eller utrikesresor

Läs mer om det ekonomiska stödet från Brå

Kontakt

Frågor om det ekonomiska stödet besvaras av Mona Östermark Carlsson, telefon 08-527 58 495 eller e-post mona.ostermarkcarlsson@bra.se.