Brås generaldirektör Mattias Larsson ska utreda ordningslagen

Regeringen har utsett Mattias Larsson till särskild utredare för en utredning som ska se över ordningslagen.

Utredningen ska bland annat analysera grundlagsutrymmet för att väga in Sveriges säkerhet vid tillståndsprövningar för allmänna sammankomster.

Mattias Larsson kommer att fortsätta som generaldirektör på Brå och hantera utredaruppdraget parallellt med sin vanliga roll.

–Det här är ett angeläget och viktigt uppdrag på ett omdebatterat rättsområde där det finns många olika åsikter om vad som bör bli nästa steg. Ju större meningsskiljaktigheter, desto viktigare att det görs en noggrann analys av vad som gäller juridiskt, så att regeringen får det underlag som behövs för att fatta ett välgrundat beslut i frågan, säger Mattias Larsson.

Läs mer hos regeringen