Kommentar från Brås t f generaldirektör med anledning av studie om bias i myndighetsforskning


Med anledning av rapporten som har publicerats inom ramen för Centrum för forskning inom respons- och räddningssystem, CARER, vid Linköpings universitet, följer här några kommentarer från Björn Borschos, tf generaldirektör vid Brå:

Det går att lita på Brås forskning och statistik. Myndigheten har en omfattande kvalitetssäkring i forsknings- och statistikverksamheten som bedrivs objektivt med vetenskapliga metoder och förhållningssätt. Ett nära och förtroendefullt samarbete med universitet och högskolor är en förutsättning för att leva upp till kraven på hög kvalitet och på att fylla rättsväsendets behov av metod- och kunskapsutveckling.

Den här rapporten innehåller intervjuer med ett antal personer som framför kritik som får stå för dem. Jag vill inte kommentera enskilda åsikter från intervjupersonerna men en sak vill jag klargöra och det är att Brå inte ändrar i några slutsatser i rapporter efter avstämning med departementet.

Brå tål kritik, internt och externt. Vi kommer att fortsätta analysera innehållet i rapporten för att se om det finns relevanta delar att ta in i vårt utvecklingsarbete. Men jag vill också poängtera att delar av den här rapporten kan ifrågasättas, inte minst när det gäller metodval.