Nya utmaningar kräver fler råd för framtiden

Karin Svanberg, Brå. Foto: Lieslotte van der Meijs.

Karin Svanberg, chef för enheten för utveckling av brottsförebyggande arbete på Brå. Foto: Lieslotte van der Meijs.


Det förebyggande arbete har alltid ett framtidsperspektiv och därför behöver vi råd för framtiden. Det säger Karin Svanberg, enhetschef på Brå, som är med och arrangerar den brottsförebyggande konferensen Råd för framtiden som inleds i Halmstad, nu på tisdag.

Råd för framtiden har arrangerats 16 gånger sedan början av 2000-talet. Konferensen är en viktig kanal för att nå ut till och skapa möten mellan lokala brottsförebyggande aktörer. Namnet Råd för framtiden kan dels betyda råd som i råd för lokala brottsförebyggare och råd som i lokala brottsförebyggande råd. Även om de ibland heter andra saker. Det lokala strategiska arbetet kan bedrivas i ett trygghetsråd, ingå i olika nämnder eller vara en del av samordningen av säkerhetsarbetet eller ANDT-arbetet.

– Utvecklingen inom det brottsförebyggande arbetet innebär att konferensen behövs mer än någonsin. Det förebyggande arbetet har alltid blickat framåt – det vi gör nu ska förändra framtiden. Den omedelbara framtiden eller lite mer långsiktigt, säger Karin Svanberg.

Intervjuer gav god bild av behoven

Vilka goda råd behöver då brottsförebyggare? Det har Brå successivt tagit reda på sedan man 1998 fick i uppdrag att stödja det lokala brottsförebyggande arbetet. Under åren 2013-2015 gjordes flera olika insatser för att bättre förstå de lokala aktörernas behov av stöd i olika målgruppsstudier. Efter att arbetet inleddes 2013 med en hearing har man genomfört en målgruppsenkät, liksom över 100 telefonintervjuer med kommunala kontaktpersoner och samordnare.

Tillsammans med utvärderingar av samverkansöverenskommelserna och studier av polisens brottsförebyggande arbete har dessa aktiviteter gett en god bild av behoven.

– När regeringen i höstas gav oss i uppdrag att redogöra för behoven kunde vi identifiera tre områden. Dels att det finns ett stort behov av grundläggande kunskaper om hur man bedriver kunskapsbaserat, strukturerat brottsförebyggande arbete. Dels att det brottsförebyggande arbetet behöver utvecklas till både innehåll och kvalitet. Men kanske framför allt att det brottsförebyggande arbetet behöver ges mer prioritet och samordnas mer, säger Karin Svanberg.

Så vill Brå möta behoven

I regeringsuppdraget Förstärkt stöd till – och samordning av – lokalt brottsförebyggande arbete ger Brå fyra förslag på hur myndigheten kan möta behoven: – Skapa en lättillgänglig basutbildning för brottsförebyggare – Nära konsultativt stöd i typkommuner som får stå modell för andra kommuner. – Råd utifrån brottstyp: bra att veta vid arbete med olika brottstyper – Långsiktigt utvecklingsstöd i fokusområden

– I årets budget har vi fått mer resurser för stöd till lokalt brottsförebyggande arbete så nu har vi kunnat inleda arbetet med att ta fram en utbildning och vi har även börjat ta kontakt med kommuner att stödja för att inleda ett mer långsiktigt utvecklingsstöd runt tre områden; socialt utsatta områden, situationell prevention och IT som problem och möjlighet, säger Karin Svanberg.

Brå har i uppdraget även föreslagit ett antal åtgärder för att förstärka och samordna det brottsförebyggande arbetet, såväl på nationell som på regional nivå. Bland annat föreslår man att regeringen inrättar ett nytt nationellt brottsförebyggande program och en nationell samordnare, knuten till Brå. Andra förslag är ett nationellt nätverk för myndigheterna och det inrättas samordnare vid länsstyrelserna.

– Våra förslag bereds för närvarande i regeringskansliet och vid nästa Råd för framtiden, 2017, hoppas vi kunna ge vidare besked om hur det brottsförebyggande arbetet ska se ut i framtiden, säger Karin Svanberg.