Brås översatta material om grannsamverkan väcker intresse

Ryan Bozorgian är bosocial utvecklare på bostadsbolaget MKB i Malmö.

Ryan Bozorgian är bosocial utvecklare på bostadsbolaget MKB i Malmö.


Att informera om grannsamverkan i ett område där de boende talar olika språk kan vara en utmaning. Bostadsbolaget MKB i Malmö valde att använda sig av Brottsförebyggande rådets översatta material för att nå ut till så många som möjligt.
– Det gjorde att budskapet gick fram, säger Ryan Bozorgian, bosocial utvecklare på MKB.

Hur kan man förvänta sig goda resultat om alla inte har förstått?
- Ryan Bozorgian

Grannsamverkan och trygghetsvandringar är beprövade metoder för att minska brottsligheten och öka tryggheten i ett bostadsområde. För att fler ska kunna engagera sig i att skapa en tryggare bostadsmiljö har Brå översatt material om metoderna till ett flertal språk. Tanken är att lokala brottsförebyggande aktörer med hjälp av materialet ska kunna få fler medborgare att engagera sig i arbetet i sitt lokalområde. Här berättar Ryan Bozorgian, bosocial utvecklare på MKB, om vad Brås översatta material har betytt för deras hyresgäster.

Hur använder MKB Brås översatta material om trygghetsvandringar och grannsamverkan?
Vi har endast använt informationen om Grannsamverkan på olika språk i samband med dörrknackningar till boende i fastigheterna, för att berätta om konceptet och se hur deras intresse ser ut.

Uppfattar du det som att det finns ett behov av detta material?
Absolut, språket är viktigt i sammanhanget så att de boende verkligen förstår sig på konceptet och hur det bygger på boendes egna engagemang. Hur kan man förvänta sig goda resultat om alla inte har förstått?

Vilket/vilka språk har ni haft användning för?
Oj, kommer inte ihåg! Vi kartlade vilka nationaliteter som finns på gården och skrev ut materialet i de språk som talas, så att de boende själva kunde välja mellan svenska eller sitt hemspråk när vi knackade dörr för att informera om Grannsamverkan.

Vad har det översatta materialet haft för betydelse för er verksamhet?
När vi väl hade uppstartsmöte med fastighetsägare och polis var närvaron stor och några ringde till och med för att meddela förhinder. Det betyder att budskapet har gått fram och att förutsättningarna för att samtliga ska ha förstått vad Grannsamverkan är och har för betydelse är betydligt högre.