Brå medverkar i Almedalen


Kom och lyssna på våra intressanta seminarier! Under Almedalsveckan medverkar vi även i andra organisationers seminarier. Vi finns här för att lyfta fram frågor om brott, brottslighet och straff. Välkommen!

Vem gör vad rörande våldsbejakande extremism?

ARRANGÖR: CENTER MOT VÅLDSBEJAKANDE EXTREMISM (CVE), BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDET

3 juli
kl. 12.15–13.00
E-huset, Cramérgatan 3, sal E35

Ansvaret för frågor som rör våldsbejakande extremism har inte en enskild huvudman. Men vem och vilka är det som har ansvaret? Och hur ska de samverka? Hur ser kopplingsschemat ut i det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism?

Medverkande

 • Jonas Trolle, chef, Center mot våldsbejakande extremism;
 • Willy Silberstein, moderator

När tonläget höjs riskerar det extrema att normaliseras

ARRANGÖR: CENTER MOT VÅLDSBEJAKANDE EXTREMISM (CVE), BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDET

3 juli
kl. 13.10–13.50
E-huset, Cramérgatan 3, sal E35

Från betydelsen av att i nyhetsrapportering inte nämna Nya Zeelandterroristen vid namn, till att ställa ”så kallade svenskar” mot ”svenskar”. Hur reproduceras bilder av terrorister – och vad blir effekten?

Medverkande

 • Jenny Yourstone, doktor och forskningsledare, Center mot våldsbejakande extremism
 • Marie Gustavson Sendén, docent och språkforskare, Södertörns högskola
 • Jonas Trolle, chef, Center mot våldsbejakande extremism
 • Magnus Ranstorp, docent och terrorismforskare, CATS, Försvarshögskolan
 • Ahn-Za Hagström, senior analytiker, Säkerhetspolisen
 • Jan Scherman, journalist och debattör
 • Willy Silberstein, moderator

Hur kan vi genom att arbeta brottsförebyggande skapa tryggare platser och samhällen?

ARRANGÖR: BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDET

4 juli
kl. 9.30–10.15
E-huset, Cramérgatan 3, sal E30

Genom att se över brottsförebyggande åtgärder redan vid planering av samhällen och platser kan vi skapa trygghet för de människor som bor och vistas i ett område. Hur gör vi detta på bästa sätt och vilka av samhällets aktörer behöver vara involverade?

Medverkande

 • Karin Svanberg, enhetschef, Brottsförebyggande rådet
 • Maria Eggertsen Teder, arkitekt, Boverket
 • Sofie Adolfsson Jörby, enhetschef Boverket
 • Bodil Hansson, vice ordförande kommunstyrelsen (S) Sundsvall
 • Magnus Ydmark, stadsbyggnadsdirektör Sundsvall
 • Willy Silberstein, moderator

Vilken kompetens behövs för att beställa brottsförebyggande arbete? Styrning och ledning i kommuner

ARRANGÖR: BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDET

4 juli
kl. 10.30–11.15
E-huset, Cramérgatan 3, sal E30

Hur kan en ansvarig i en kommun utveckla sin beställarkompetens så att organisationen kan bygga upp ett systematiskt och kunskapsbaserat brottsförebyggande arbete? Vilka utmaningar finns och hur kan man förstå andra organisationer som arbetar brottsförebyggande?

Medverkande

 • Karin Svanberg, enhetschef, Brottsförebyggande rådet
 • Dan Nilsson, ordförande kommunstyrelsen (S), Västervik
 • Rolf Öström, ordförande socialnämnden (M), Gotland
 • Willy Silberstein, moderator

Dödligt våld – speglar media verkligheten?

ARRANGÖR: BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDET

4 juli
kl. 13.00–13.45
E-huset, Cramérgatan 3, sal E30

I vilken mån är Sverige ett säkert och tryggt land eller ett land som plågats av ökande våld och osäkerhet? Hur skildras olika typer av dödligt våld i media – var ligger fokus? Hur sker nyhetsvärderingen och nås läsaren/lyssnaren/tittaren av en bild som överensstämmer med verkligheten?

Medverkande

 • Jonas Öberg, utredare, Brottsförebyggande rådet
 • Jonas Andersson Schwarz, universitetslektor medie- och kommunikationsvetenskap, Södertörns högskola
 • Johanna Bäckström Lerneby, journalist, Aftonbladet
 • Willy Silberstein, moderator

Skjutningar i kriminella miljöer – vilka skjuter och vad gör vi åt det?

ARRANGÖR: BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDET

4 juli
kl. 14.00–14.45
E-huset, Cramérgatan 3, sal E30

En stor del av dödligt skjutvapenvåld är kopplat till storstadslänens socialt mest utsatta områden, flertalet fall rör kriminella konflikter. Har våldet intensifierats? Gör den kriminella miljöns avsaknad av tydliga strukturer att våldsutövningen eskalerar och konflikterna närmast blir självgående?

Medverkande

 • Karin Svanberg, enhetschef, Brottsförebyggande rådet
 • Daniel Vesterhav, enhetschef, Brottsförebyggande rådet
 • Boel Håkansson, kommissarie/verksamhetsutvecklare, Utvecklingscentrum Syd, Nationella operativa avdelningen
 • Willy Silberstein, moderator

Vad säger statistiken om brottsligheten?

ARRANGÖR: BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDET

4 juli
kl. 15.00–15.45
E-huset, Cramérgatan 3, sal E35

Var kommer statistiken ifrån? Hur kan vi veta vilka brott som begås och i vilken omfattning? Olika källor kan visa olika bilder av brottslighetens omfattning och utveckling.

Medverkande

 • Thomas Hvitfeldt, enhetschef, Brottsförebyggande rådet
 • Willy Silberstein, moderator

Rättsväsendet i samverkan

Under tisdagen den 2 juli samtalar fem myndigheter i rättsväsendet – Brottsförebyggande rådet, Ekobrottsmyndigheten, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen och Åklagarmyndigheten om Sveriges utmaningar för att bevara säkerhet, trygghet och demokrati.

Hur samverkar rättsväsendet för att bekämpa organiserad brottslighet?

Arrangör: Rättsväsendet i samverkan

2 juli
kl. 11.15–12.00
Hamnplan H205

En av rättsväsendets och samhällets viktigaste uppgifter är att bekämpa den organiserade brottsligheten. Samverkan mellan myndigheter är central för att kampen ska bli framgångsrik. Hur ser samarbetet ut och vilka utmaningar finns?

Medverkande

 • Klas Friberg, säkerhetspolischef, Säkerhetspolisen
 • Petra Lundh, riksåklagare, Åklagarmyndigheten
 • Anders Thornberg, rikspolischef, Polismyndigheten
 • Björn Borschos, tillförordnad generaldirektör, Brottsförebyggande rådet
 • Karin Svanberg, moderator

”Plocka klockan” – ett effektivt sätt att bekämpa brottslighet

Arrangör: Rättsväsendet i samverkan

2 juli
kl. 13.00–13.45
Hamnplan H205

Att ta bort möjligheten att tjäna pengar på brott är ett effektivt sätt att bekämpa brottslighet. Det kan till exempel handla om att ta ifrån kriminella pengar, bilar eller dyra klockor. Det kan även röra sig om förebyggande åtgärder.

Medverkande

 • Ahn-Za Hagström, senior analytiker, Säkerhetspolisen
 • Solveig Forss, gruppchef, gruppen för finansiellt utredningsbiträde, Polismyndigheten
 • Sara Nilsson, kammaråklagare, riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet, Åklagarmyndigheten
 • Lars Korsell, utrednings- och forskningsråd, Brottsförebyggande rådet
 • Stefan Lundberg, chefsåklagare, strategisk samordnare för brottsförebyggande arbete, Ekobrottsmyndigheten
 • Christina Gellerbrant Hagberg, rikskronofogde, Kronofogden
 • Karin Svanberg, moderator

Kontakt

Telefon presstjänsten på Brå:
072-99 58 500
press@bra.se