Två nya uppdrag för att stärka säkerheten i skolan

Brå har fått två nya uppdrag av regeringen. Brå ska kartlägga grövre våldsbrott i skolan och stärka det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism i skolan.

Uppdraget att kartlägga grövre våldsbrott i skolan ska redovisas senast 27/3 2024.

Det andra uppdraget är att inom ramen för CVEs (Center mot våldsbejakande extremism) verksamhet stärka det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism i skolan. Uppdraget redovisas 1/12 2023.