Brås ekonomiska stöd: Teknik hjälpte Helsingborg att minska skadegörelsen

Elina Bratt, säkerhetschef, Helsingborg stad och Erik Larsson, professor i datorarkitektur, Lunds Universitet,

Elina Bratt, säkerhetschef, Helsingborg stad och Erik Larsson, professor i datorarkitektur, Lunds Universitet.

Helsingborg stad har testat om modern uppkopplad teknik kan hjälpa staden att öka tryggheten i stadsmiljön – bland annat genom att minska skadegörelsen. Lunds Universitet har nu utvärderat projektet och resultaten visar att skadegörelsen minskade under testperioden som tekniken användes. Elina Bratt, säkerhetschef, Helsingborg stad och Erik Larsson, professor i datorarkitektur, Lunds Universitet, berättar här mer om utvärderingens resultat.

Hur ser insatsen ut som ni utvärderat med ekonomiskt medel från Brå?

Målet med projektet var att undersöka om teknik som IoT (Internet of Things) kan hjälpa till att öka tryggheten i stadsmiljö. En miljö utan skadegörelse uppfattas som tryggare än en miljö med skadegörelse. Vi valde att undersöka om IoT kan användas för att tidigt detektera skadegörelse, så att eventuell skadegörelse snabbt kan åtgärdas och tryggheten kan bibehållas. Vi skapade en testbädd genom att montera en uppkopplad sensor i en gång- och cykeltunnel. Vårt mål var att undersöka om teknik kan användas för att automatiskt detektera skadegörelse i form av klotter. Vi lät sensorn vara aktiv i cirka sex månader. För att validera resultaten jämförde vi mängden klotter innan sensorn var på plats med mängden klotter när sensorn var aktiv.
I sensorn fanns möjlighet att göra vissa inställningar. Det gick att bestämma vilket område i sensorn som skulle vara aktivt och det gick att ställa in hur stora objekt som skulle detekteras och hur länge dessa objekt skulle uppehålla sig i aktivt sensorområde.

Vi gjorde inställningar i sensorn för att kunna detektera beteenden som liknade klottring. Detta var dock inte helt optimalt, då vi fick in väldigt många falsklarm, det vill säga att sensorn detekterade olika beteenden som om de var klotter, till exempel om någon stod i tunneln för att det regnade eller om någon sakta gick förbi eller stannade till för att titta i mobilen.

Vilka är de viktigaste resultaten i utvärderingen?

Resultat gällande projektmålen:

IoT minskade skadegörelsen signifikant: från i medeltal 3,33 rapporter om skadegörelse i månaden innan sensorn placerades i gång- och cykeltunneln till 0,75 efter att sensorn placerats.

Det är inte helt enkelt att använda teknik för att detektera klotter. Det inträffade två klottringar under de sex månader som sensorn var på plats och vi lyckades detektera ett av dessa tillfällen.

Resultat gällande projektgenomförandet:

Vikten att ha en bra och tydlig referenspunkt. Vi hade förmånen att Helsingborgs stad har en databas med rapporter om skadegörelser. Det gjorde att vi kunde ta fram ett antal rapporter om skadegörelse i den gång- och cykeltunnel vi använde som testbädd.

Resultat gällande projektsamverkan:

För att kunna samverka mellan olika organisationer så är det viktigt att försöka förstå olika aktörers mål och syfte.

Hur kommer ni använda er av utvärderingens resultat i ert framtida arbete?

Vi kommer se över hur vi kan använda resultaten från utvärderingen på flera sätt. Vi kommer exempelvis ta med oss erfarenheter från arbetet när vi utvecklar andra befintliga system, såsom system för exempelvis felanmälan.

Vi har använt testbädden för en studie där vi använde AI (artificiell intelligens) för att upptäcka människor i olika kategorier, t.ex. om de går med hund eller är cyklister.

Vad kan andra lokala brottsförebyggare ta med sig från utvärderingen?

Vi tar framför allt med oss att det som ska testas behöver göras i en liten skala. Ha en gemensam vision om vad ni vill uppnå, men innan ni kommer så långt är vårt medskick att bryta ner projektet i små delar.

Vi tar även med oss att samverkan tar tid och är inte alltid enkelt. Det är viktigt att lära känna varandras organisationer och vara överens om vilka behov som finns. Om vi har samma målbild av det vi vill utvärdera och du gör ditt bästa för att skapa den samverkan så ökar sannolikheten för att allas bidrag tillgodoses.

I projektgruppen har Helsingborg stad, Axis Communications och Campus Helsingborg vid Lunds Universitet ingått.

Ta del av utvärderingen här Pdf, 2 MB.

Vetenskapliga artiklar om studien

Fakta: IoT

IoT står för Internet-of Things, ett begrepp som används för att beskriva teknik som kan anslutas till nätet för att exempelvis skicka data eller övervakas och styras på distans.