Nationella trygghetsundersökningen 2020. Appendix

Appendix till rapport 2020:8 med tabeller för Nationella trygghetsundersökningen 2020.

Fakta om publikationen

Författare: Maria Molin, Sofie Lifvin, Johanna Viberg och Åsa Irlander Strid

© Brottsförebyggande rådet 2024

urn:nbn:se:bra-923

Tips på andra rapporter