Budgetunderlag 2022–2024

Brottsförebyggande rådet

Brottsförebyggande rådets budgetunderlag för perioden 2022-2024.

Fakta om publikationen

Författare: Brottsförebyggande rådet

© Brottsförebyggande rådet 2024

urn:nbn:se:bra-961

Rapport 2021

Tips på andra rapporter