Verksamhetsplan 2020

Brottsförebyggande rådet

I verksamhetsplanen beskrivs de mål, projekt och aktiviteter som ligger till grund för myndighetens arbete under 2020.

This publication is only available for download

Brottsförebyggande rådet (Brå) är en kunskapsmyndighet i rättsväsendet, som ska bidra till kunskapsutvecklingen i rättsväsendet och främja brottsförebyggande arbete. Detta gör myndigheten genom sina tre verksamhetsgrenar statistik, forskning och kunskapsstöd. Arbetet som bedrivs vid myndigheten ska bidra till att uppfylla regeringens mål, återrapporteringskrav och uppdrag.

I denna verksamhetsplan beskrivs vilka mål, projekt och aktiviteter som ska utgöra myndighetens arbete under 2020. Verksamhetsplanen är uppdelad i två delar: Myndighetens roll och verksamhet samt Verksamhetsåret 2020. I den första delen beskrivs dels myndighetens övergripande uppdrag, mål och styrning, dels dess verksamhet utifrån de olika verksamhetsgrenarna och myndighetsgemensam verksamhet, såsom metodstöd och jämställdhetsintegrering. Där presenteras även Brås organisationsstruktur. I den andra delen av verksamhetsplanen redovisas de specifika projekt och aktiviteter som ska utgöra verksamheten under 2020.

Fakta om publikationen

© Brottsförebyggande rådet 2020

urn:nbn:se:bra-880

Kundkorg

Summa: