Budgetunderlag 2024–2026

Brottsförebyggande rådet

Budgetunderlaget omfattar anslag inom utgiftsområde 4 Rättsväsendet. Budgetunderlaget omfattar även övriga intäkter, anläggningstillgångar samt behov av låneram och krediter. Budgetunderlaget för den aktuella perioden utgår från nu givna förutsättningar för myndighetens verksamhet.

Fakta om publikationen

© Brottsförebyggande rådet 2024

urn:nbn:se:bra-1103

Tips på andra rapporter