Polisanmälda hatbrott 2022. Teknisk rapport

I denna rapport presenteras den tekniska beskrivningen av Polisanmälda hatbrott 2022.

Syftet med den här tekniska rapporten är att ge en mer utförlig beskrivning av metoden och statistikens innehåll. Målgrupp för den tekniska rapporten är läsare med specialintresse för de metodologiska aspekterna av undersökningen.

Fakta om publikationen

Författare: Jon Lundgren och Aravella Lejonstad

© Brottsförebyggande rådet 2024

urn:nbn:se:bra-1150

Rapport 2023:17

Tips på andra rapporter