Hatbrott 2018 - Teknisk rapport

I denna rapport presenteras den tekniska beskrivningen av Hatbrott 2018 (2019:13).

This publication is only available for download

Hatbrott med främlingsfientliga, antisemitiska och homofobiska motiv har kartlagts sedan början av 1990-talet. Kartläggningen påbörjades av Säkerhetspolisen (Säpo) men togs över av Brå 2006. Sedan dess har antalet hatbrottsgrundade motiv utökats, och fokus har lagts på att ge en mer detaljerad beskrivning av de hatbrott som identifieras i polisanmälningarna.

Brås hatbrottsstatistik består av statistik över polisanmälda brott med ett identifierat hatbrottsmotiv, utifrån ett urval av brottstyper. I denna rapport presenteras den tekniska beskrivningen av Hatbrott 2018 (2019:13).

Rapporten syftar till att ge information om struktur och utveckling för de polisanmälda brott där Brå har identifierat ett hatbrottsmotiv. Kunskapsunderlaget kan användas till den forskning som bedrivs på området, och följer Sveriges internationella åtagande att rapportera statistik om hatbrott.

Fakta om publikationen

urn:nbn:se:bra-862

© Brottsförebyggande rådet 2019
Författare: Nina Forselius och Sara Westerberg

Kundkorg

Summa: