Publikationer

  1. Islamophobic hate crime | 2021 | English summary of report 2021:3

   A study of the characteristics of Islamophobic hate crime in Sweden – the nature of the offences, the people who have been subjected to them, who the perpetrators are (when possible), and the consequences of the crimes.

  2. I denna rapport beskrivs de islamofobiska hatbrottens karaktär, var de begås och mot vem, samt vilka konsekvenser som dessa handlingar har för de utsatta. Rapporten belyser även andra uttryck för islamofobi, i form av negativa föreställningar och attityder som finns mot islam och muslimer.

  3. The presentation of processing decision types on the basis of motive and type of crime provides more detailed knowledge about the legal system's treatment of hate crime. This report is an examination of processing decision types for those reported offences for which the Swedish National Council for Crime Prevention (Brå) has identified as featuring a hate crime motive during the years 2013-2016 and 2018.

  4. Handlagda hatbrott | 2021:1 | Utrednings- och lagföringsbeslut för anmälda brott med ett identifierat hatbrottsmotiv åren 2013–2016 och 2018

   Denna rapport studerar handläggningsbeslut för de anmälda brott som Brå har identifierat innehåller ett hatbrottsmotiv åren 2013–2016 samt 2018. Att redovisa handläggningsbeslut utifrån motiv och brottstyp ger fördjupad kunskap om rättsväsendets hantering av hatbrott.

  5. The purpose of this report is to further our knowledge of self-reported exposure to hate crime by presenting previously unpublished data.

  6. Självrapporterad utsatthet för hatbrott | 2020:14 | Analys utifrån Nationella trygghets­undersökningen, Politikernas trygghets­undersökning och Skolundersökningen om brott

   Hatbrott utgörs av brott där motivet kan kopplas till rädsla, fientlighet eller hat gentemot en viss nationalitet, etnicitet, hudfärg, religion, sexuell läggning eller köns­överskridande identitet eller uttryck. I rapporten redovisar Brå självrapporterad utsatthet för hatbrott utifrån tre stora undersökningar om brott: Nationella trygghets­undersökningen (NTU), Skolundersökningen om brott (SUB) och Politikernas trygghets­undersökning (PTU).

  7. I denna kortanalys undersöks i hur stor utsträckning hatbrottsutsatta erbjuds och får det stöd som de anser sig behöva.

  8. Hatbrott 2018 - Teknisk rapport | 2019:14 | Statistik över polisanmälningar med identifierade hatbrottsmotiv

   I denna rapport presenteras den tekniska beskrivningen av Hatbrott 2018 (2019:13) .

  9. Hatbrott 2018 | 2019:13 | Statistik över polisanmälda brott med identifierade hatbrottsmotiv

   I rapporten presenteras statistik över polisanmälda brott 2018 där Brå har identifierat ett hatbrottsmotiv.

   Pris för tryckt rapport 211 kr inkl moms
   ISBN: 978-91-88599-20-9
  10. Hate Crime 2018 | 2019:13 | English version of report 2019:13.

   Statistics on police reports, recorded in 2018, with identifed hate crime motives.

  Kundkorg

  Summa:

  Rapportnummer

  Letar du efter en specifik rapport med hjälp av rapportnumret? Sätt citationstecken runt din sökning: t.ex. "2018:5" så får du bättre sökresultat.