Polisanmälda hatbrott 2020. Teknisk rapport

I denna rapport presenteras den tekniska beskrivningen av Polisanmälda hatbrott 2020.

Statistiken i rapporten om polisanmälda hatbrott baseras på ett annat urval av polisanmälningar än Brås tidigare hatbrottsstatistik. Även metoden bakom statistiken har förändrats. Detta innebär att statistiken i Polisanmälda hatbrott 2020 inte är jämförbar med Brås tidigare hatbrottsstatistik. Från och med 2020 presenterar Brå statistik över hatbrottsmarkerade polisanmälningar, det vill säga de anmälningar som har markerats som potentiella hatbrott av polisen. Nytt är även möjligheten att redovisa de utsattas kön samt att undersöka förekomsten av flera hatbrottsmotiv i en och samma anmälan. I denna rapport ges en mer utförlig beskrivning av metoden och statistikens innehåll.

Fakta om publikationen

Författare: Ludvig Stendahl och Sofia Axell

© Brottsförebyggande rådet 2024

urn:nbn:se:bra-1015

Rapport 2021:18

Tips på andra rapporter