Skolundersökningen om brott 2019 (teknisk rapport)

Denna rapport beskriver hur den senaste skolundersökningen genomförts.

Fakta om publikationen

Författare: Sara Westerberg

© Brottsförebyggande rådet 2024

urn:nbn:se:bra-931

Rapport 2020:12