Skolundersökningen om brott 2015

Om utsatthet och delaktighet i brott

Skolundersökningen om brott beskriver utsatthet för brott samt delaktighet i brott bland elever i årskurs nio. Syftet med undersökningen är att få bättre kunskap om hur vanligt det är att ungdomar uppger att de deltagit i brott eller andra riskbeteenden, samt hur vanligt det är att de utsatts för vissa typer av brott.

Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Sverige tillhör ett av få europeiska länder som har möjlighet att beskriva detta på annat sätt än enbart genom kriminalstatistik. Dessa frågor är viktiga att belysa eftersom ungdomsbrottslighetens omfattning och utveckling är en återkommande fråga i samhällsdebatten. Det är välkänt att många ungdomsbrott begås utan att de upptäcks och polisanmäls, och att många ungdomar utsätts för brott som aldrig polisanmäls.

Rapporten vänder sig till anställda inom rättsväsendet och socialtjänsten, samt till andra personer som intresserar sig för ungdomsfrågor.

Se även Skolundersökningen om brott - teknisk rapport

Fakta om publikationen

ISSN 1100-6676
ISBN 978-91-87335-77-8
URN:NBN:SE:BRA-676

Rapport nr: 2016:21

© Brottsförebyggande rådet 2016
Författare: Anna Frenzel

Kundkorg

Summa: